Aktuality

Čo máme nové?

Mesto Sečovce podporuje činnosť charitného Komunitné centra

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 4. októbra 2021 | kategória: Komunitné centrum Sečovce

Tento kalendárny rok sme získali finančnú dotáciu z Mesto Sečovce v hodnote 1 500 EUR. Účelom dotácie je podpora činnosti Komunitného centra Sečovce. Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb Komunitného centra Sečovce (nájomné a uhradenie časti nákladov na energie – elektrická energia, plyn, vodné a stočné). Aj prostredníctvom tejto finančnej podpore mesta Sečovce môžeme byť každý deň blízko pri človeku. 

smart

smart

smart

Projekt realizovaný s podporou Mesta Sečovce.

Mesto_Secovce