Aktuality

Čo máme nové?

Materská škola Zupková rozvíja u detí cit pre solidaritu

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 10. februára 2020 | kategória: Pomáhame vďaka

Učiť ľudí solidarite a pomoci inými musíme už v detskom veku. Preto si nesmierne vážime, že si pripravili dobročinnú aktivitu s názvom „…srdce na dlani“ pustili aj v Materskej škole Zupková. Deti sa prostredníctvom nej podelili so zásobami s tými, ktorí sami nemajú. Darovali kúsok zo seba pre dobro blížneho. Deťom a pedagógom Materskej školy Zupková úprimne ďakujeme.

Materská-škola-Zupková-rozvíja-u-detí-cit-pre-solidaritu-3

Materská-škola-Zupková-rozvíja-u-detí-cit-pre-solidaritu-2

Darované trvanlivé potraviny ako cestoviny, múka, strukoviny a konzervy poslúžia ľuďom bez vlastného domova v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach.

Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach (Arcidiecézna charita Košice) je celoročná pobytová služba poskytujúca dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné poradenstvo. Službami chceme našich prijímateľov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Našim cieľom je zlepšenie kvalitu života ľudí bez domova a v núdzi. Službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Prijímateľom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.