Aktuality

Čo máme nové?

Ľudia s Downovým syndrómom nás učia hodnotám ako je láska, trpezlivosť a bezpodmienečné prijímanie

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 21. marca 2024 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na zdravotne znevýhodnených

„Naši zverenci s Downovým syndrómom majú v sebe niečo blízke, čo ich vedie pomáhať druhým. Sú otvorenejší, srdečnejší a usmievavejší. My sa s nimi musíme naučiť žiť, pretože oni s nami fungovať vedia. Len my sa občas nevieme napojiť na ich vlnu jedinečnosti. Sú neskutočne kontaktní ľudia, sú to Božie deti.“ Juliana Ďuricová, vedúca Charitného domu sv. Rafaela v Sabinove.

Život človeka so zdravotným znevýhodnením je spojený s hľadaním miesta, kde môže nájsť potrebnú akceptáciu a priestor na sebarealizáciu. V Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove sa snažíme vytvoriť takéto bezpečné a podporujúce prostredie. Ponúkame zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj zručností a schopností a podporujeme budovanie medziľudských väzieb v zmysle prijatia a inklúzie.

Ak vás video o našom diele a podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením zaujalo a chcete byť súčasťou našej charitnej rodiny, môžete tak urobiť podporou charitného diela, dobrovoľníctvom, dobrou radou alebo modlitbou. Kontaktovať nás môžete na [email protected].

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…