Aktuality

Čo máme nové?

Krízové centrum pre matky s deťmi vytvára domov všetkým

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 21. septembra 2021 | kategória: Krízové centrum

Pápež František smeroval kroky svojej apoštolskej návštevy aj k obyvateľom košického rómskeho sídliska Luník IX. Význam návštevy vyjadril v príhovore, v rámci ktorého upozornil na to, že nikto by sa nemal cítiť odstrčený.

 
Práve napĺňať tieto slová v praxi sa snažíme aj v službách našej charity. Integráciu rómskych rodín a dočasný domov vytvárame v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Pod jednou strechou tu nájdete matky s deťmi, ktoré odišli od partnera – tyrana. Rodiny, ktoré prišli o strechu nad hlavou kvôli živelnej pohrome. V centre sú aj matky – samoživiteľky, ktoré kvôli nízkej mzde nedokážu pokryť náklady na komerčný nájom. A domov vytvárame aj rómskych matkám, ktoré chcú v lepších podmienkach začať so svojimi deťmi nový život.