Aktuality

Čo máme nové?

Konferencia poukázala na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 12. októbra 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti, ako aj jej kvalitu u pacienta v hospici poukázala XII. Medzinárodná vedecká konferencia s názvom Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia. Konala sa v piatok 8. októbra v online priestore. V spolupráci s viacerými partnermi ju pripravil Hospic Matky Terezy (Arcidiecézna charita Košice).

Konferencia sa konala pod záštitou MUDr. Borisa Hanuščáka, primátora mesta Bardejov. „Sám som občianskym obvodným lekárom. Preto môžem oprávnene povedať, že o dôležitosti hospicu ako katolíckeho zariadenia nemožno pochybovať. Vaša úloha je nezastupiteľná, vaša práca často nedocenená, ale absolútne potrebná,“ vyslovil primátor v úvodnom prejave. Povzbudivé slová adresoval účastníkom konferencie aj Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita. Ten ocenil zamestnancov za zvládnutie doterajšieho priebehu pandémie: „Viem, že počas pandémie ste sa v hospici nielen starali o pacientov v poslednej fáze života. Zároveň ste im vynahrádzali rodinu, pretože kontakt bol obmedzený. Ďakujem vám všetkým, ktorý ste aj počas náročného času slúžili a slúžite naďalej.“

Konferencia-poukazala-na-potrebu-ustavnej-paliativnej-starostlivosti-3

Konferencia-poukazala-na-potrebu-ustavnej-paliativnej-starostlivosti-8

Konferencia-poukazala-na-potrebu-ustavnej-paliativnej-starostlivosti-7

Viac ako 200 účastníkov

Počas jednodňovej konferencie odznelo viac ako 20 prednášok odborníkov z oblasti paliatívnej starostlivosti, medicíny, ošetrovateľstva, sociálnej práce, bioetiky alebo teológie. „Konferenciou sme chceli poukázať na význam, dôležitosť a nezastupiteľné miesto paliatívnej starostlivosti v kontexte komplexnej starostlivosti o pacienta,“ uviedol Bohuš Čepiga, vedúci Hospicu Matky Terezy. Ako dodáva, okrem vedeckej obce pôsobiacej na Slovensku, zazneli skúsenosti a komparácie aj od prednášajúcich zo zahraničia. „Na konferenciu sa prihlásilo viac ako 200 účastníkov. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sme sa po prvýkrát presunuli do online priestoru,“ dodáva Čepiga.

Konferencia obohatená výstavou

V deň konferencie sa v priestoroch minigalérie Poľsko-slovenského domu sprístupnili dve súvisiace výstavy. Jednou je putovná výstava s názvom Hospic v obrazoch. Tá zachytáva poslanie a náplň paliatívnej starostlivosti v Hospici Matky Terezy. Druhá výstava je výsledkom unikátneho projektu s názvom Sestry Prešovského samosprávneho kraja. Fotografie zachytávajúce postavenie sestier v našej spoločnosti sú obohatené príbehmi žiakov. V priestoroch galérie je k dispozícii aj ukážka ručných prác prijímateľov Denného stacionára Matky Terezy. Verejnosť si výstavu môže prezrieť do konca mesiaca.

Konferencia-poukazala-na-potrebu-ustavnej-paliativnej-starostlivosti-16

Konferencia-poukazala-na-potrebu-ustavnej-paliativnej-starostlivosti-12

Konferencia-poukazala-na-potrebu-ustavnej-paliativnej-starostlivosti-17