Aktuality

Čo máme nové?

Komunitné trhy v Bardejove

pridal: Krajňák | dátum: 16. septembra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Na námestí v Bardejove sa v sobotu 14. septembra konali Komunitné trhy.

Denný stacionár sv. Matky Terezy na nich ponúkal výrobky svojich klientov za dobrovoľný príspevok. Predaja sa zúčastnili všetci zamestnanci Denného stacionára  Anna Pavličková, Anna Čupecová, Mgr. Helena Šimová, Mgr. Ľudmila Birková a tiež dobrovoľníčka Ľudmila Sobeková.

Od štedrých návštevníkov Komunitných trhov sa nám podarilo vyzbierať príspevky v sume 80 eur.

Prostredníctvom tejto akcie sme sa utvrdili, že ľudia s dobrým srdcom sú všade okolo nás. Veríme, že aj v budúcnosti budeme stretávať takýchto ľudí, ktorí nás obohatili nielen svojou štedrosťou, ale aj duchovne a povzbudili nás v ďalšej činnosti.

Mgr. Ľudmila Birková, koordinátor – sociálny pracovník Denný stacionár sv. Matky Terezy Nám. L. Berku 199, 085 01  Bardejov

——————————————————————————————————————–

Komunitné trhy opäť úspešné – aj pre Denný stacionár z Bardejovskej Novej Vsi

Radi konštatujeme, že bardejovská Komunitná nadácia je pre naše mesto požehnaním. Táto užitočná organizácia usporadúva pre prospech mesta a jeho obyvateľov množstvo zmysluplných a aj cieľavedomých podujatí, ktoré sú istým prínosom  pre našich spoluobčanov.

Okrem iného pripravuje a organizuje na Radničnom námestí aj nenápadné, ale užitočné a prosto obľúbené Komunitné trhy. Cieľom týchto je nielen samotný predaj mnohých druhov potravín, domácich výrobkov či  remeselných i umeleckých predmetov, ale aj priateľské stretnutia,      i prezentácie tzv.  hand-made výtvorov našich rúčich spoluobčanov. Kolorit týchto vždy  dopĺňajú rôzne kreatívne kútiky i spoločenské hry pre mládež, ale i stárež , teda zábava na taký spôsob, ktorý pripomína historické dianie kedysi patriace na niekdajšie historické námestia.

Mnohé zo spomínaných počinov a zámerov nadácie  majú charitný charakter s konaním dobrých skutkov a všakovatej  pomoci. Takým cieľom  bolo aj obohatenie posledných trhov, na ktorých umožnili v meste opätovne  prezentovať svoje výrobky aj klientom denného stacionára sv. Matky Terezy z Bardejovskej Novej Vsi, ktorí takto vstúpili do kultúrno-spoločenského diania v meste nedávnou úspešnou workshopovou  výstavou „Deň babičkiných šikovných rúk“ v Poľsko-slovenskom dome. Treba uviesť, že trhoví návštevníci sa radi zastavovali pri tomto charitnom stánku nielen skrz zakúpenie milých a vkusných, vlastnoručne vyrobených drobností, ale nešetrili ani slovami obdivu a uznania nad tým, ako si dokážu vo svojom zariadení vypĺňať voľný čas s cieľom potešiť iných. Ako nám prezradila ich vedúca Mgr. Ľudmila Birková, za získané prostriedky si doplnia vhodné vybavenie pre spestrenie činnosti stacionára.

Ukazuje sa, že zriadenie denného stacionára v B. N. Vsi, ktorý organizačne patrí  do tamojšieho hospicu, bolo veľmi prezieravé a správne, lebo činí mnoho dobrého v prospech seniorov    i obyvateľov tejto prímestskej časti. Veríme, že sa im v týchto činnostiach bude aj ďalej dariť.

Mgr. Ing. Jozef Krajči