Aktuality

Čo máme nové?

Komunitné centrum v Lipanoch privítalo verejnosť a ukázalo zrekonštruované priestory

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 25. novembra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

V piatok 22. novembra 2019 privítali v Komunitnom centre v Lipanoch pozvaných hostí i širokú verejnosť počas Dňa otvorených dverí. Okrem priblíženia každodennej činnosti a výsledkov práce s komunitou, hostia mali možnosť vidieť zrekonštruované priestory. Pre hostí si pripravili jedinečný kultúrny program, v ktorom mladí prijímatelia ukázali svoj talent i nadanie.

V popoludňajších hodinách sa priestory centra začali zapĺňať pozvanými hosťami. Nechýbal Štefan Vavrek, poslanec NR SR, Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany spoločne so zástupcami Mestského úradu Lipany. Sme radi, že pozvanie prijali aj Elemír Lakatoš a Peter Jendrál, zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, mestskí policajti, riaditelia základných škôl v Lipanoch, zástupcovia komunitných centier a ďalší hostia. Súčasťou programu bola posviacka zrekonštruovaných priestorov, ktoré požehnal miestny kňaz. Jednotliví hostia okrem programu aktívne diskutovali o problematike o potrebe spolupráce jednotlivých úradov i inštitúcii. Rovnako ponúkali možnosti, ako najlepšie podporiť aktivity a prácu v komunitách.

Komunitné-centrum-v-Lipanoch-privítalo-verejnosť-a-ukázalo-zrekonštruované-priestory-2

Komunitné-centrum-v-Lipanoch-privítalo-verejnosť-a-ukázalo-zrekonštruované-priestory-3

Cieľom a poslaním Komunitného centra Lipany je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite. Je to ideálne miesto na stretávanie obyvateľov komunít, podpory sociálnej inklúzii a integrácie. V centre sa vytvára priestor na vzdelávanie, zmysluplné trávenie voľného času, prezentovanie kultúry, zvykov, tradícií komunity, pastoračnú činnosť aj pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce. Primárnou cieľovou skupinou komunitného centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny.