Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na Charitu

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 3. marca 2022 | kategória: Zoznam aktualít

JAR22_web_1

jarná ZBIERKA NA CHARITU

Aj v tomto roku Arcidiecézna charita Košice pokračuje v napĺňaní svojho poslania: láskavá starostlivosť o núdznych, osamelých, chorých a trpiacich. Vlani boli oporou vyše 8 000 jednotlivom a rodinám v zložitých životných skúškach. Zvládať náročnú situáciu v službách Charity, ktorá pretrváva aj v dôsledku pandémie, dokáže len vďaka štedrosti darcov.

Od prvých chvíľ vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine, Charita podáva pomocnú ruku. Vypomáha na hraničných prechodoch, usmerňuje a sprevádza utečencov a koordinuje humanitárne zbierky. V tejto mimoriadnej situácii Arcidiecézna charita Košice časť z pravidelnej jarnej zbierky na charitu vyčlení na pomoc rodinám, ktoré boli zasiahnuté vojenským konfliktom. Ďakujeme za dôveru.

PODPORTE CHARITNÉ DIELO a buďte s nami blízko pri človeku:

JAR22_QR-kod

Finančné dary Charita využíva v sieti charitných služieb a zariadení v rámci Košickej arcidiecézy. Vďaka pravidelným zbierkam dokáže skvalitniť život jednotlivcom, rodinám a aj ich blízkym. Posledné zbierky boli použité aj na zmiernenie dopadov zvýšených nákladov, ktoré boli výsledkom zavádzaných opatrení počas mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Časť z tejto zbierky pomôže rodinám ohrozených vojnou na Ukrajine. 

Ak máte viac otázok, kontaktuje [email protected]. Ďakujeme

Zbierka na charitu je celoslovenskou zbierkou, ktorá sa koná dvakrát ročne vo všetkých kostoloch na Slovensku. Počas prvej pôstnej a prvej adventnej nedele liturgického roka prebiehajú tzv. jarné a jesenné zbierky na charitu. Výnosy z farností sú určené jednotlivým arci/diecéznym charitám podľa príslušnej arci/diecézy. Arcidiecéznej charite Košice sú venované výnosy z farností Košickej arcidiecézy.  Tieto zbierky majú pre našu činnosť mimoriadny význam. Vďaka nim dokážeme skvalitňovať poskytované sociálne, zdravotnícke, doplnkové i vzdelávacie služby, ktorými stojíme blízko pri človeku. Ďakujeme za otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdznych.