Aktuality

Čo máme nové?

II. ročník Stropkovského rómfestu zabavil desiatky divákov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 26. júna 2023 | kategória: Komunitné centrá

V polovici júna Komunitné centrum Stropkov usporiadalo 2. ročník Stropkovského rómfestu. Areál Pod vlekom sa v poobedných hodinách postupne zapĺňal divákmi, ktorí si prišli vychutnať rómsku hudbu a tanec. Napriek nepriaznivému počasiu bol v poradí druhý ročník úspešný a napomohol k vytvoreniu dobrej atmosféry nielen pri tanci, ale predovšetkým pri budovaní dobrých medziľudských vzťahoch.

Na pódiu sa počas programu vystriedalo niekoľko známych regionálnych kapiel, ale aj hereckých a tanečných zoskupení. Nechýbali vzácni hostia, ktorí svojou prítomnosťou prišli podporiť toto jedinečné podujatie v meste. Rómfest otvoril svojim príhovorom Ondrej Brendza, primátor mesta Stropkov, ktorý všetkým divákom a prítomným zaprial pekný umelecký zážitok.

Stropkovsky-romafest-2023-3Stropkovsky-romafest-2023-4

Stropkovsky-romafest-2023-12Stropkovsky-romafest-2023-1

Stropkovsky-romafest-2023-7Stropkovsky-romafest-2023-2

Prihovorilo sa niekoľko priateľov Komunitného centra v Stropkove

Z Prahy zavítal náš dlhoročný priateľ a podporovateľ Komunitného centra pán Fabrice Martin Plichta. Človek s veľkým srdcom, ktorý aj napriek vzdialenosti, nás príde každý rok navštíviť a pozdraviť.

Obohatením festivalu bola aj prítomnosť sr. Bernadetty Malíkovej, zakladateľky charitného Komunitného centra Stropkov. Vo svojom príhovore spomenula aj 20. výročie založenia centra aj čím všetkým už vo svojej histórii prešlo. S divákmi sa potešila aj so svojou radosťou pri spomienke na 40. výročie svojich rehoľných sľubov, ktoré si pripomenula práve v Stropkove, na ktorý vždy v dobrom spomína. 

Duchovný rozmer festivalu podporil pán kaplán Dominik Adamčík. Vyzdvihol sviatok Božského srdca Ježišovho a spoločne sa s prítomnými pomodlil i udelil všetkým kňazské požehnanie.

 

 

Stropkovsky-romafest-2023-5

Stropkovsky-romafest-2023-11

Stropkovsky-romafest-2023-8

Na pódiu sa vystriedalo niekoľko hudobných zoskupení

Slová venovala aj p. riaditeľka ZŠ na ul. Hrnčiarskej, pani Daniela Vatraľová, ktorá uviedla vystúpenie žiakov školy. Pochválila ich úsilie pri príprave programu, a tiež ocenila prácu učiteliek, ktoré so žiakmi zanietene pracovali. Diváci mohli vidieť niečo z ich hereckého, tanečného i speváckeho umenia.

Po nich sa predstavili žiaci zo ZŠ Kružľová pod vedením pani Márie Džavoronkovej. Tí očarili publikum krásnym spevom, tanečnými kreáciami a hudbou z každého rožka troška.

Potom už pódium obsadila kapela Gipsy Čonka Band, zoskupenie mladých chlapcov, ktorí cvičia v Komunitnom centre a hudobne sprevádzajú aj rómske sväté omše. Bol to výbuch energie a sami chlapci boli prekvapení zo svojho dobrého výkonu, ktorý roztlieskal už pomaly zmoknuté publikum.

Speváčka Gipsy Perla z Breznice opäť nesklamala a so svojím hudobným sprievodom zaspievala niekoľko krásnych rómskych piesní. Toto dievča si zaslúži nemalú pochvalu i za to, že  napriek svojmu zdravotnému hendikepu. Talentom dokáže rozdávať radosť a byť príkladom húževnatosti a obetavosti.

Pirušovci, kapela z Bardejova, zaujala publikum svojím repertoárom, keď v ich podaní zazneli majstrovsky prevedené rómske i slovenské skladby. Bola to skupina, ktorú sme v našich končinách počuli hrať a spievať po prvýkrát a veríme, že nie naposledy.

Stropkovský Maxton zas roztancoval verných priaznivcov, ktorí už skoro do nitky zmoknutí neprestávali pod pódiom tancovať a patrične si užívali vystúpenie domácej kapely.

Záver mokrého festivalu patril na pódiu kapele z Hunkoviec Gipsy Hunkovcistar Čave, ktorá svojím vystúpením bola perfektným vyvrcholením celého programu. Skupina dokázala udržať fanúšikov pri speve a tanci až do skončenia festivalu.

 

 

Stropkovsky-romafest-2023-10

Stropkovsky-romafest-2023-6

Stropkovsky-romafest-2023-9

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali

Hudobno-tanečný festival pripravilo Komunitné centrum Stropkov v spolupráci s mestom Stropkov,
s členmi Komunitnej rady, terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ďalšími partnerskými organizáciami venujúc sa práci s marginalizovanými skupinami.

Poďakovanie patrí aj Mestskej polícii Stropkov a sponzorom podujatia: Pekáreň Maťaš Šandal, Dom deti Božieho milosrdenstva, Potravinová banka Slovenska. Vďaka patrí aj pánom zvukárom, ktorí napriek daždivému počasiu dokázali zabezpečiť skvelý priebeh rómfestu. Pri príprave boli nápomocní naši dobrovoľníci, ktorí darovali svoj čas a ochotu pomôcť, za čo im patrí uznanie.