Aktuality

Čo máme nové?

Hospice pre pandémiu bojujú s finančnými problémami

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 19. apríla 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Pandémia poznačila aj hospice. Mnohé z nich boli poloprázdne, vznikli im preto niekoľkotisícové dlhy. Personál si musel vziať nútené voľno alebo čerpať dovolenku. Prevádzkovatelia hospicov sa s prosbou o pomoc obracajú na štát aj verejnosť.

Arcidiecézna charita Košice prevádzkuje Hospic Matky Terezy v Bardejove, ktorý je prvý hospic na Slovensku. Je miestom na dôstojné prežitie posledných chvíľ nevyliečiteľne chorých ľudí. V hospici sa zameriavame na paliatívnu starostlivosť, ktorá sa snaží uľaviť od bolesti. Pacientom nesľubujeme uzdravenie, ale prinášame nádej. Zmierňujeme bolesť, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a do posledných chvíľ stojíme blízko pri človeku. V hospici je zaregistrovaný aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti.