Aktuality

Čo máme nové?

Hospic Matky Terezy tento rok sprevádzal do večnosti 70 pacientov. Počas roka bojoval o prežitie

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 20. decembra 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

V Hospici Matky Terezy v bardejovskej mestskej časti Bardejovská Nová Ves tento rok sprevádzali viac ako 70 zomierajúcich pacientov, ktorým pomohli s dôstojným odchodom.

„Z ruiny bývalej základnej školy sme po náročnej príprave, no s veľkým zanietením, vybudovali prvý hospic na Slovensku. Spomínam si na začiatky, kedy prví pacienti prichádzali do hospicu so svojou vlastnou posteľou,“ spomína s úsmevom na rozbeh dovtedy unikátneho projektu, jeden z jeho zakladateľov Jozef Krejči. Dnes je v hospici pacientom a pochvaľuje si profesionálny, ľudský aj duchovný rozmer, na ktoré vždy upozorňoval ako vedúci.

Choroba sa nevyhne nikomu. A tak isto vek nie je zárukou zdravia. Do hospicu prichádzajú aj mladí ľudia, živitelia rodín a ľudia v produktívnom veku. Tento rok sme zatiaľ sprevádzali 70 pacientov a pomáhali ich rodinám prejsť si náročnou životnou udalosťou, ktorou smrť blízkeho nepochybne je

Antónia Peregrimová, vedúca sestra Hospicu Matky Terezy

Odbornosť i ľudskosť

Medzi pacientmi hospicu nie sú len seniori. Podľa štatistík prijímaní pacienti sú prevažne v strednom veku. „Choroba sa nevyhne nikomu. A tak isto vek nie je zárukou zdravia. Do hospicu prichádzajú aj mladí ľudia, živitelia rodín a ľudia v produktívnom veku. Tento rok sme zatiaľ sprevádzali 70 pacientov a pomáhali ich rodinám prejsť si náročnou životnou udalosťou, ktorou smrť blízkeho nepochybne je,“ uvádza Antónia Peregrimová, vedúca sestra Hospicu Matky Terezy. V hospici je starostlivosť komplexná – zdravotná, sociálna a aj duševná.

Ľudia pri zomieraní hľadajú vnútorný pokoj

Pridanou hodnotou starostlivosti o chorých v hospici je duchovný aspekt. Spolupráca s miestnymi kňazmi a ich starostlivosť vyplýva zo samotného poslaniu hospicu, a to sprevádzanie zomierajúcich. Človek na prahu života hľadá vnútorný pokoj, odpustenie, vyrovnanie. Úloha kňaza je vyprevádzať pacientov cez sviatostný spôsob. „Pri návšteve ľudí na lôžku, ktorí už zomierajú, som konfrontovaný s faktom, že aj ja raz budem zomierať. Preto je dôležité o tejto téme rozprávať a tému paliatívnej starostlivosť otvárať,“ vdp. Marek Kreheľ, dekan – farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia v Bardejove.

Hospic bojuje o prežitie. Funguje len vďaka štedrosti darcov

Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen profesionálny multidisciplinárny personál, ale aj finančné zázemie. „Finančné prostriedky zo zdravotných poisťovní neodkážu pokryť všetky náklady, ktoré sú so starostlivosťou o umierajúcich spojené. Pandémia tento stav ešte prehĺbila. Aj náš hospic funguje iba vďaka podpore darcov a finančných zbierok. Za celoročnú podporu a priazeň preto patrí každému dobrodincovi obrovské poďakovanie“ vysvetľuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Aj keď v hospici nedokážu pridať viac dní do života pacientov, vnášajú viac života do ich dní. Viac života do dní
bez neznesiteľnej bolesti v príjemnom prostredí, ktoré dýcha domovom.