Aktuality

Čo máme nové?

Hospic ďakuje za priazeň aj za nového pomocníka – žehliaci stroj

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 4. februára 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi už 18 rokov podáva pomocnú ruku rodinám, ktoré trpia. Niektorý člen rodiny je nevyliečiteľne chorý, zväčša onkologické ochorenie, ktorému lekár skonštatuje, že aktívna liečba bola neúspešná a je ukončená. Pacienta z nemocnice prepustia, prípadne je jeho ďalší pobyt v nemocnici zaťažujúci z dôvodu, že zákroky mu život nepredĺžia, iba ho robia ťažším a bolestivejším.

Aj keď rodina a blízki túžia, aby ich drahí bol s nimi v pokoji a bez zbytočného trápenia, nie vždy je to možné. V takej chvíli pomáha Hospic Matky Terezy. Aj keď nedokážeme pridať viac dní do života našich pacientov, vnášame viac života do ich dní. Viac života do dní bez neznesiteľnej bolesti v príjemnom prostredí, ktoré dýcha domovom,. Viac života do dní vďaka prijatiu a láskavej starostlivosti členov hospicového tímu. Viac života v posledných dňoch a hodinách, v ktorých náš pacient nezostáva sám.

Ďakujem rodinám za dôveru, s akou nám zverili svojich drahých a dovolili nám stáť im blízko v takej citlivej chvíli, akou je odprevádzanie milovaného človeka za bránu smrti. Vážime si to. Ďakujem Arcidiecéznej charite Košice, nášmu zriaďovateľovi, Rímskokatolíckemu farskému úradu sv. Egídia v Bardejove, Občianskemu združeniu Hospic Maty Terezy, skvelému interdisciplinárnemu tímu zamestnancov a dobrovoľníkov, jednotlivcom, nadáciám, firmám, miestnej samospráve i štátnej správe. Všetci máte v hospicovom úsilí zvláštne miesto. Bez vás by hospic nežil.

Nový žehliaci stroj

Na prelome rokov nám doslúžil technický pomocník, žehliaci stroj, bez ktorého hospic nemôže zabezpečiť rýchlu a bezproblémovú prevádzku. Začala sa zrýchlená etapa zháňania financií na kúpu nového mangľa. Vďaka operatívneho prístupu Ing. Jána Basu, prezident Občianskeho združenia Hospic Matky Terezy, donorom a podporovateľom sa podarilo získať potrebnú čiastku na kúpu profesionálneho žehliaceho stroja. Dnes je stroj už zabehnutý a pomáha pri dennej starostlivosti o pacientov. Aj to je dôkaz, že bez ľudí sa práca v hospici robiť nedá. A nie bez akýchkoľvek ľudí. Tí musia mať srdce plné lásky na rozdávanie.

Hospic-dakuje-za-priazen-aj-za-noveho-pomocnika-zehliaci-stroj-2-ZMENSENE

Hospic-dakuje-za-priazen-aj-za-noveho-pomocnika-zehliaci-stroj-4-ZMENSENE