Farské charity

Cieľom ADCH Košice je rozvíjať a rozširovať charitatívno-sociálne služby na základe profesionálnej práce i za pomoci dobrovoľnej a dobročinnej služby dobrovoľníkov. Jednou z možností dobrovoľníckej práce sú farské charity. Činnosť farských charít je orientovaná prevažne na starostlivosť o prestárlych a zdravotne postihnutých občanov odkázaných na pomoc inej osoby, zbierky šatstva pre potreby miestnych núdznych a pre potreby ADCH.

 

Mgr. Marta Krištofová
koordinátorka farských charít
Tel.: 0911 115 446

Email: marta.kristofova@charita-ke.sk