Aktuality

Čo máme nové?

Druhá distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 7. júna 2023 | kategória: Zoznam aktualít

Ľudia v náročných životných situáciách potrebujú podporu i pomoc. Charita je jedným z distribučných partnerov potravinových a hygienických balíčkov pre príjemcov v hmotnej núdzi. V týchto dňoch zamestnanci košickej charity zabezpečujú distribúciu v 57 obciach a mestách okresu Vranov nad Topľou.

Balíky sú určené primárne príjemcom pomoci v hmotnej núdzi a rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to podľa zoznamov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Potravinové a hygienické balíčky sú distribuované vďaka európskemu Operačnému programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Tento operačný program je financovaný z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby.

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…