Aktuality

Čo máme nové?

Dôstojnosť človeka aj na sklonku života

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. novembra 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Stojím pri  hospicovom lôžku. V jednej ruke držím Petrovu ruku, v tej druhej ruženec. Vnímam to ticho v izbe vo chvíli odchodu. Peter prežil posledné týždne v našej starostlivosti, v Hospici Matky Terezy. Usporiadal si vzťahy v rodine, uzmieril s bratom a pred časom prijal sviatosť zmierania. Pôsobil vyrovnane a pripravene a myslím si, že v srdci mal pokoj.

V bardejovskom hospici dbáme o to, aby dôstojnosť človeka bola zabezpečená aj na sklonku života. Prostredníctvom profesionálnej hospicovej starostlivosti zabezpečujeme nielen kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale aj odbornú opatrovateľskú starostlivosť. Pridanou hodnotou starostlivosti o chorých je duchovný aspekt.

Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen profesionálny multidisciplinárny personál, ale aj finančné zázemie a podporu partnerov. Podporiť nás môžete aj teraz. Podporu sme získali aj vďaka Nadácii EPH v rámci projektu Ochrana a zamedzenie šírenia Covid-19 v Hospici Matky Terezy. Vďaka podpore v hodnote 4 500 eur sme mohli zakúpiť germicídny žiarič, dezinfekčné prípravky, rukavice a invalidný vozík. Ďakujeme za dôveru.

 

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie EPH.

Nadácia-EPH