Aktuality

Čo máme nové?

Dobročinná Polievka sv. Alžbety pomôže ľuďom v núdzi

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 13. novembra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Svätá Alžbeta Uhorská je už aj oficiálne patrónkou mesta Košice. Po schválenom návrhu a odsúhlasení košickým arcibiskupom Bernardom Boberom sa k žiadosti kladne vyjadrili aj z Vatikánu. Slávnostné vyhlásenie patrónky Košíc sa uskutoční v nedeľu 17. novembra v Dóme svätej Alžbety. Súčasťou aktivít s tým spojených bude v piatok 15. novembra od 15.00 h dobročinná akcia s názvom Polievka sv. Alžbety, kde bude aj Arcidiecézna charita Košice.

Súhlas z Vatikánu prišiel minulý mesiac

Arcibiskup Bernard Bober v máji požiadal Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu vo Vatikáne o rozhodnutie, či sa „svätá Alžbeta Uhorská môže stať nebeskou patrónkou Košíc.“ Príslušná kongregácia v dekréte z 18. októbra s tým podľa jeho slov vyjadrila súhlas. „Žiadosť mesta som veľmi vítal. Vždy som to tak bral, že je patrónkou nielen našej katedrály, teda biskupského chrámu, ale aj celých Košíc. Celý život pomáhala tým najzraniteľnejším a bola prvou známou dobrovoľníčkou.“ Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka je sv. Alžbeta Uhorská spojená s mestom už od čias stredoveku. Pripomenul, že Svätá Alžbeta bola známa svojou charitatívnou činnosťou. Vyhlásenie za patrónku má súvis aj s titulom Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva, ktorého tohtoročným držiteľom je mesto Košice. 

Dnešná doba potrebuje takýchto ľudí ako bola svätá Alžbeta

„V histórii mesta sme naďabili na pečať z 13. storočia, na ktorej je vyobrazená sv. Alžbeta. Aj preto, že Košice sú Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, chceme túto vec akosi historicky uzavrieť. Svätá Alžbeta bola srdcom dobrovoľníčka, robila všetko preto, aby pomáhala chorým, sirotám, chudobným. Práve dnešná doba potrebuje takýchto ľudí, ku ktorým sa môžeme hlásiť a síriť ich odkaz,” uviedol primátor. V sobotu 16. novembra sa bude konať požehnanie obrazu sv. Alžbety Uhorskej, ktorý zdobí vestibul Historickej radnice. V ten deň večer o 19.30 hod. bude v katedrále divadelná rekonštrukcia života patrónky Košíc v podaní hercov z konzervatórií a divadiel v meste. 

Polievka sv. Alžbety pomôže aj Charitnému domu sv. Alžbety

Vyhlásenie patrónky mesta sa v katedrále Dómu sv. Alžbety uskutoční počas odpustovej slávnosti 17. novembra o 10.30 hod. Súčasťou aktivít s tým spojených bude v piatok 15. novembra od 15.00 hod. dobročinná akcia – Polievka sv. Alžbety. „Sme radi, že mesto Košice prizvalo do spolupráce pri takejto výnimočnej udalosti aj Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá sa ľuďom v núdzi venuje. Do podujatia sa aktívne zapoja nielen kolegovia ale aj samotní ľudia bez domova z Charitného domu sv. Alžbety, ktorým bude smerovať aj časť výťažku zo zbierky potravín,“ približuje za košickú charitu Silvia Hrabčáková. 

Do podujatia sa aktívne zapoja nielen kolegovia ale aj samotní ľudia bez domova z Charitného domu sv. Alžbety, ktorým bude smerovať aj časť výťažku zo zbierky potravín.

Pri tejto aktivite mesto vychádzalo z vyobrazení, na ktorých sv. Alžbeta podáva ľuďom v núdzi alebo chorým jedlo alebo ich umýva. „Rozhodli sme sa, že pri tejto príležitosti pripravíme dobročinnú akciu. Nazvali sme ju Polievka sv. Alžbety, ktorú bude symbolicky vydávaná pred Dómom sv. Alžbety na Alžbetinej ulici. Jej výťažok pôjde pre organizácie starajúce sa o ľudí bez domova v Charitnom dome na Bosákovej ulici a v Oáze nádej pre nový život v Bernátovciach. Chystáme aj charitatívnu zbierku potravín, v ktorej Košičania môžu ich darovaním pomôcť sociálne odkázaným ľuďom,” dodala košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová.

Svätá Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207 a bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. z rodu Arpádovcov a jeho manželky Gertrúdy. Známa je ako patrónka žobrákov, vdov a sirôt, chorých, prenasledovaných, núdznych, pekárov, čipkárov a charitatívnych organizácií.