Aktuality

Čo máme nové?

Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením v Snine oslavujú svoj deň na diaľku

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 1. júna 2020 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na zdravotne znevýhodnených

V Charitnom dome sv. Štefana v Snine (Arcidiecézna charita Košice) oslavujú Deň detí na diaľku. Zamestnanci sa so svojimi mladými so zdravotným znevýhodnením spojili prostredníctvom online nástrojov. Inšpiratívne videá, pracovné úlohy a kreatívne cvičenia uľahčovali celé obdobie uzatvorenia domova sociálnych služieb počas šírenia nového koronavírusu. Aktivity, ktoré deťom a mladým pomáhali vypĺňať voľný čas a izoláciu, vítali rodičia s nadšením. Aj počas Národného týždňa charity zamestnanci dokazujú, že sú srdcom chariťáci.

Aj ľudia so zdravotným znevýhodnením patrili v posledných týždňoch medzi ohrozenú skupinu. Mnohí z nich neočakávanej situácii spojenej so šírením nového koronavíru nerozumeli. Museli ostať v izolácii doma. Na situáciu intenzívne zareagovali zamestnanci Charitného domu sv. Štefana v Snine.

Spoločne s kolegami sme našim mladým pripravovali rôzne úlohy, pracovné listy a natáčali videá pre našich mladých. Aby sme boli stále v kontakte a stále v spojení

Napriek tomu, že brány Charitného domu sv. Štefana museli ostať zatvorené, svojich prijímateľov a ich rodiny neopustil. „Práve v tomto čase potrebujeme čo najviac pomôcť rodičom, aby prežili aktívne a plnohodnotne ten čas so svojimi deťmi so zdravotným znevýhodnením doma. Spoločne s kolegami sme im pripravovali rôzne úlohy, pracovné listy a natáčali videá pre našich mladých. Aby sme boli stále v kontakte a stále v spojení,“ približuje Janka Kozejová, vedúca Charitného domu sv. Štefana v Snine. Aktivity a spojenie prebieha na sociálnych sieťach a pracovné listy za dodržania všetkých opatrení doručia zamestnanci priamo domov k prijímateľom. Jednotlivé aktivity si rozdelili do viacerých tematických okruhov. Mladí sa tak mohli na diaľku aktivizovať v rámci hudobného okienka, kde si spoločne spievali alebo v rámci logopédie precvičili správnu výslovnosť spoluhlások. S fyzioterapeutom si doma zacvičili cviky na chrbát podľa videí. Duchovné slovo od miestnych kaplánov a kňazov ich zas povzbudilo.

Vyplnené-aktivity-5

Vyplnené-aktivity-3

Vyplnené-aktivity-6

Ako dodáva pani Kozejová, na začiatku boli veľké obavy, ako celú situáciu zvládnu. Nielen mladí, ktorí celú situáciu nemusia úplne chápať. Náročnosť situácii bola aj pre rodičov, ktorí museli čas a priestor mladým vyplniť. „Teraz môžem povedať, že ten čas bol hodnotný. Spustili sme projekty a prišlo toľko inšpiratívnych nápadov a možností, do ktorých by sme sa určite nepustili, ak by sme neboli prinútení situáciou,“ uzatvára.

Mladí a ich rodiny si aktivity veľmi pochvaľovali. Dôkazom toho sú spätné väzby aj fotografie vyplnených úloh. „Stále sa teším, keď mi pípne, že v našej skupine je nové video a môžem si doma zaspievať s mojimi kamarátmi takto na diaľku. Aj náš deň detí oslávime takto,“ napísal Peter. Ako dodáva, spojenie cez sociálne siete mu sčasti nahrádza osobný kontakt s kamarátmi v zariadení. Spoločne s nimi sa nevedia dočkať, kedy sa opäť vrátia do Charitného domu sv. Štefana. 

Stále sa teším, keď mi pípne, že v našej skupine je nové video a môžem si doma zaspievať s mojimi kamarátmi takto na diaľku. Aj náš deň detí oslávime takto.