Aktuality

Čo máme nové?

Denný stacionár Snina otvoril dvere pre verejnosť

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. októbra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

V utorok 29. októbra privítali v Dennom stacionári Snina (Arcidiecézna charita Košice) pozvaných hostí, rodinu prijímateľov služby i širokú verejnosť. Deň otvorených dverí pripravili v mesiaci, ktorý je venovaný seniorom. V programe odzneli slová vďaky za každodennú starostlivosť.

Priestory denného stacionára na námestí Jána Pavla II. v Snine sa v poobedných hodinách zapĺňali pozvanými hosťami. V úvode všetkých privítala a o práci so seniormi sa podelila vedúca zariadenia pani Mária Čopová: „Každý z našich klientov je výnimočný a každý má svoj životný príbeh. My sa na nich pozeráme očami, ktoré vidia nielen vráskavú tvár, trasľavé ruky či myseľ, ktorá rýchlo zabúda. Pre nás sú studnicou skúseností, živou kronikou, zdrojom príbehov a ľuďmi hodnými úcty, pochopenia a lásky,“ vyslovila vo svojom príhovore. 

 Pre nás sú naši prijímatelia studnicou skúseností, živou kronikou, zdrojom príbehov a ľuďmi hodnými úcty, pochopenia a lásky

V rámci kultúrneho programu báseň pre starkých predniesli žiačky Nikola a Janka. Spevom potešili prítomných členovia folklórnej skupiny Kacarka a sólovú pieseň zaspievala Dominika. Povzbudzujúcimi slovami bola osobná výpoveď pána Petra, ktorý stacionár navštevuje takmer od jeho začiatku. 

Slová úcty pre zamestnancov denného stacionára za ich obetavú prácu pre seniorov zdôraznili aj sninský dekan a farár Allan Tomáš: „Vďaka patrí všetkým, ktorý každý deň dávate týmto ľuďom svoju lásku. Pre vás sú títo starkí nie klienti, ale otcovia a mamy. Denne to vnímam, denne to vidím, pretože som vašim susedom. Denne to na tomto mieste aj cítim a chcem sa vám za to úprimne poďakovať.“ Okrem duchovných otcov pozvanie prijala aj primátorka mesta Snina Daniela Galandová, mestskí poslanci, starostovia okolitých obcí a ďalší hostia.

Fotogaléria