Aktuality

Čo máme nové?

Deň vody v Pavlovciach nad Uhom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 21. marca 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravilo Komunitné centrum v Pavlovciach nad Uhom spoločne s obcou a zdravotným asistentom prednášku na tému voda, jej ochrana a dopad znečistenia na ľudí a prírodu.

Po nej sa všetci spoločne vybrali do terénu, zmapovať studne a odobrať vzorky vody na rozbor. Cieľom akcie bolo poukázať na potrebu ochrany vodných tokov, studní a ostatných zdrojov vody, ako aj naučiť sa šetriť s pitnou vodou.

Ako prevenciu si klienti dali za úlohu pravidelne triediť plasty, ktoré sú najväčším znečisťovateľom našich riek. Podujatia konaného v stredu 20. marca sa zúčastnilo takmer päťdesiat obyvateľov, nielen z marginalizovanej  rómskej komunity. Odobratých bolo 7 vzoriek vody a na záver deti  nakreslili krásne obrázky s témou vody

Mgr. Klaudia Serenčková, koordinátorka zariadenia