Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme za ochranné rúška od darcov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 8. apríla 2020 | kategória: Pomáhame vďaka

Okrem bavlnených rúšok, ktoré sme vyrábali svojpomocne, nám s ich zabezpečením vypomohli mestá, inštitúcie alebo aj individuálni dobrodinci. Všetkým im chceme úprimne poďakovať. Rúška slúžia ako ochrana nielen pre chariťákov v prvej línii, ale chránia aj našich zverencov: seniorov, chorých, ľudí bez domova aj matky v núdzi.

ĎAKUJEME našim darcom, že stojíte s nami blízko pri človeku

cof

RÚŠKA PRE SENIOROV V LIPANOCH

  • 55 bavlnených ochranných rúšok nám darovala pani Danka Popelová z obce Chmiňany.
  • Rúška boli odovzdané seniorom v Dome pokojnej staroby v Liapanoch, kde poskytujeme nepretržitú starostlivosť pre takmer 70 odkázaných. 

Ďakujeme-za-ochranné-rúška-od-darcov_4

RÚŠKA AŽ Z BRATISLAVY

  • 60 rúšok nám s láskou ušila, vyprala, vyžehlila a poslala z Bratislavy cez celé Slovensko skvelá Emi.
  • Tieto rúška putovali seniorom do Domu pokojnej staroby v Košiciach.
  • Časť rúšok sme venovali kolegom z Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice. 

Ďakujeme-za-ochranné-rúška-od-darcov_3

RÚŠKA PRE SNINČANOV

  • Tašku bavlnených rúšok vlastnoručne ušila, vyžehlila a pripravila aj pani Ľubica Ižáková zo Snine.
  • Vďaka tomuto daru sme mohli rúška posunúť aj seniorom a rodinám v núdzi v Snine, ktorým vypomáhame v rácmi aktivít kolegov z Denného stacionára v Snine.

Ďakujeme-za-ochranné-rúška-od-darcov_2

Ďakujeme-za-ochranné-rúška-od-darcov_5

OCHRANA PRE KRÍZOVÉ CENTRUM PRE MATKY S DEŤMI

  • Desiatky rúšok pre nás ušili aj šikovné sestry uršulínky v Košiciach.
  • Tie poslúžia matkám s deťmi v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi.