Aktuality

Čo máme nové?

Chcem byť služobníkom vašej radosti

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 22. novembra 2021 | kategória: Zoznam aktualít

Starostlivosť o ľudí, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na okraji spoločnosti a sú odkázaní na pomoc druhých, je súčasťou pastoračnej úlohy Cirkvi a jej charitatívnej činnosti. V rámci Košickej arcidiecézy v tomto smere veľkú úlohu zohráva charita. Nezastupiteľné miesto je aj pastoračná starostlivosť o zamestnancov, dobrovoľníkov, ale aj prijímateľov Charity. Od 1. novembra 2021 túto úlohu vykonáva Dp. Lorenzo Pasztor. Tešíme sa na jeho pastoračnú službu, v ktorej mu vyprosujeme veľa Božích milostí a odvahy čeliť všetkým výzvam.

Dp. Lorenzo Pasztor - kaplán pre charitu a rektor kaplnky blahoslavenej Sáry Salkaházi

“Pochádzam z jednoduchej rodiny manželov Zoltána a Marty z obce Ptrukša, nedaľeko Ukrajinsko-Maďarskej hranice. Mám dvoch bratov, z ktorých som druhý v poradí. Rodičia sa snažili nás vychovávať tak, že nemožno nezdôrazniť ich zodpovednosť, najmä ak ide o úprimné hľadanie pravdy a zachovanie ústredného postavenia človeka a jeho dôstojnosti. Ich viera, svedomitosť a zodpovednosť nás privádzali k snahe stať sa ľuďmi, ktorým záleží na tom, aby nerobili všetko, čo by robiť mohli, ale aby sme vedeli, že oproti tomu, čo môžeme, stojí miera toho, čo máme a smieme. Zaiste v nemalej miere aj vďaka tomu popri pôsobení milosti Božej sme sa stali všetci traja kňazmi.

Pôsobil som v Kráľovskom Chlmci, v Košiciach, v Drienovci, vo Veľkých Kapušanoch, v Humennom a vyučoval som Morálnu teológiu na Teologickej Fakulte v Košiciach. Božia cesta je často cestou obrovského preformovania, pretavenia nášho života, ktorým sa potom naozaj zmeníme a obrátime správnym smerom. Nikdy nebohatneme braním, pohodlnou cestou, ale až dávaním. Preto budem sa snažiť v pastoračných úlohách byť nápomocný, aby som mohol byť služobníkom vašej radosti.”

LorenzoPasztor