Aktuality

Čo máme nové?

Charitný dom vo Vranove pomáha stáť mladým mužom na vlastných nohách

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 3. marca 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou (Arcidiecézna charita Košice) pomáha naštartovať život mladým mužov už 24 rokov. Počas svojej existencie prešli bránami tohto charitného domu desiatky chlapcov a mužov. Každý jeden z nich má svoj špecifický životný príbeh a vďaka tomuto zariadeniu mohli získať dočasnú strechu nad hlavou, odbornú pomoc i ľudský prístup.

Rodinnú atmosféru už na prvý pohľad naznačuje rodinný dom, v ktorom sa nachádza. Už dlhé roky je súčasťou vranovskej ulice, čo napomáha pri integrácii prijímateľov do spoločnosti. V rámci zariadenia s kapacitou 20 miest fungujú tri sociálne služby. Prvou poskytovanou službou je služba krízovej intervencie – Útulok. V ňom pomáhajú chlapcom, zväčša odchovancom z detských domovov, ktorí po dosiahnutí dospelosti skončili na ulici. Ďalšou sociálnou službou je domov na polceste. V nej majú prijímatelia dlhodobejší pobyt a sú pripravovaní na reintegráciu. Dočasný domov tu našiel aj Roman. Vyše rok využíva službu domova na polceste: „Ak by som mal bývať niekde v nájme a sám, tak by som to jednoducho neutiahol. Aj keď si zarábam brigádami a príležitostnými prácami, nedokázal by som z toho pokryť všetky náklady. Preto som rád, že mám strechu nad hlavou. Mám čo jesť, mám sa kde osprchovať i oprať si veci. Jednoducho som rád, že som tu,“ vraví Roman, ktorý si v Charitnom dome našiel aj najlepších spolubývajúcich a zároveň kamarátov.

Ak by som mal bývať niekde v nájme a sám, tak by som to jednoducho neutiahol. Aj keď si zarábam brigádami a príležitostnými prácami, nedokázal by som z toho pokryť všetky náklady. Preto som rád, že mám strechu nad hlavou. Mám čo jesť, mám sa kde osprchovať i oprať si veci. Jednoducho som rád, že som tu.

WhatsApp-Image-2020-03-03-at-17.22.56

CHD-vranov.jpeg

V Charitnom dome nájdete službu podporovaného bývania s kapacitou 6 miest. Zamestnanci charity v tejto službe učia prijímateľov k zodpovednému samostatnému životu a starostlivosti o domácnosť. Túto službu využíva aj Peter. Vďaka podporovanému bývaniu je nezávislý a zároveň pod odborným dohľadom. Peter vyrastal v detskom domove. Po dosiahnutí dospelosti jeho kroky smerovali na ulicu a po čase skončil vo vranovskom charitnom dome. Po príchode do zariadenia mu sociálna pracovníčka ponúkla možnosť privyrobiť si predajom pouličných časopisov. „Zo začiatku som ponuku nechcel prijať. Neskôr som to skúsil, najprv na hodinu, dve, až sa mi to zapáčilo. Predaj začínam zväčša okolo 10.00 hodiny, kedy idem na svoje miesto pred obchodným supermarketom. Tam predávam mesačníka až do večera. Ľudia ma poznajú, pozdravia sa. Mám už aj okruh svojich stálych zákazníkov, ktorí sa tešia na ďalšie číslo,“ približuje Peter, ktorý si distribúciou privyrába už 7 rokov. Ako sám vraví, počas školského roka do mesiaca predá aj 50 časopisov a pred Vianocami je to o čosi viac. Financie si snaží aj šporiť, aby sa raz mohol úplne osamostatniť.

CHD-vranov

WhatsApp-Image-2020-03-03-at-17.27.24

Čo teda ponúka celé zariadenia Charitného domu vo Vranove mladým mužov od 18 rokov? Zabrániť bezdomovectvu, odborne viedie k samostatnosti, učí hospodáriť s financiami, učí prebrať za seba zodpovednosť a začleniť sa do pracovného života.