Aktuality

Čo máme nové?

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove si pripomína 10. výročie svojho vzniku

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 24. mája 2023 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na zdravotne znevýhodnených

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove, ktorý je v správe Arcidiecéznej charity Košice, si pripomenul 10. výročie spustenia prevádzky zariadenia. Pri tejto príležitosti si 22. mája v priestoroch Koncertnej sály Centra Na korze pripravili pre prijímateľov, ich príbuzných, podporovateľov a pozvaných hostí malú slávnostnú prezentáciu.

Domov sociálnych služieb a denný stacionár poskytuje služby mladým so zdravotným znevýhodnením už 10 rokov. Na slávnostnej prezentácii predviedli prijímatelia nielen svoju kreatívnu tvorbu, umelecký program, ale prostredníctvom krátkeho medailóniku priblížili každodenný život v zariadení. „V roku 2013 sa po prvýkrát otvorili dvere Charitného domu sv. Rafaela. Od prvých dní sa v zariadení snažíme vytvárať priestor prijatia, podpory a integrácie. Prepojiť svet pomáhajúcich s tými, ktorí pomoc potrebujú,“ približuje Juliana Ďuricová, vedúca charitného domu.

Oslavu 10. výročia vzniku podporil svojou prítomnosťou aj Michal Repaský, primátor mesta Sabinov: „Vnímam skupinu týchto mladých ľudí nie ako ľudí s obmedzením, ale ľudí plnohodnotných. To čo im Boh na jednej strane vzal, inde pridelil. Ďakujem za to, čo ako charita robíte. Vďaka vám sú tieto deti každý deň vo svojom svete.“

Poslaním Charitného domu sv. Rafaela sídliaci na Ul. 17. novembra 8 v Sabinove je uspokojovanie a rešpektovanie potrieb prijímateľov, mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením z mesta Sabinov a širšieho okolia.  Zariadenie poskytuje 2 druhy sociálnych služieb so zameraným na zdravotne znevýhodnené osoby – domov sociálnych služieb a denný stacionár.

„Aktuálne zariadenie navštevuje 18 prijímateľov na dennej báze a starostlivosť zabezpečuje 5-členný tím odborných zamestnancov,“ upresňuje pani Ďuricová. Ako dodáva, charitný dom nie je len zariadenie, ale je to miesto, kde sa prijímatelia aj zamestnanci cítia ako jedna veľká rodina.

CHD-SB_slavnostna-prezentacia-3CHD-SB_slavnostna-prezentacia-9CHD-SB_slavnostna-prezentacia-2CHD-SB_slavnostna-prezentacia-16

CHD-SB_slavnostna-prezentacia-10CHD-SB_slavnostna-prezentacia-14CHD-SB_slavnostna-prezentacia-6CHD-SB_slavnostna-prezentacia-13

CHD-SB_slavnostna-prezentacia-8CHD-SB_slavnostna-prezentacia-15CHD-SB_slavnostna-prezentacia-5CHD-SB_slavnostna-prezentacia-19

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…