Aktuality

Čo máme nové?

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove pomáhal mladým vyplniť čas v izolácii

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 2. júna 2020 | kategória: Zoznam aktualít

Novú formu práce s prijímateľmi sociálnych služieb si vyskúšali počas pandémie aj v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove (Arcidiecézna charita Košice). S mladými so zdravotným znevýhodnením komunikujú zamestnanci prostredníctvom sociálnych sietí. Pracovné listy alebo videočety boli ideálnym nástrojom ako ostať s mladými v spojení a zabrániť spoločenskej izolácie. Takto online oslávili aj pondelkový Medzinárodný deň detí.

Na každoročné oslavy dňa detí spomína Juliana Ďuricová, vedúca Charitného domu sv. Rafaela s úsmevom na perách: „Deň detí v našom zariadení slávime pravidelne oslavou a malou pozornosťou. Aj keď vekom už nie sú deti, svoje srdcia a dušičku majú stále čistú a úprimnú ako deti.“ Momentálna situácia ani tomuto domovu sociálnych služieb ešte nedovoľuje spustiť svoju činnosť. Deň detí si pripomenuli na diaľku. „Každému z našich mladých sme prostredníctvom online nástrojov zaslali originálny pozdrav. Tým, ktorí tieto komunikačné nástroje nepoužívajú, sme pracovné listy, zvlášť venované dňu detí, adresovali osobne do poštových schránok,“ dodáva pani Ďuricová.

Charitný-dom-sv.-Rafaela-v-Sabinove-pomáhal-mladým-vyplniť-čas-v-izolácii-2

Charitný-dom-sv.-Rafaela-v-Sabinove-pomáhal-mladým-vyplniť-čas-v-izolácii-4

Charitný-dom-sv.-Rafaela-v-Sabinove-pomáhal-mladým-vyplniť-čas-v-izolácii-3

S neočakávanou situáciou sa museli všetci zamestnanci, prijímatelia sociálnych služieb aj ich rodičia popasovať, ako najlepšie vedeli. Brány ambulantných služieb ostali zatvorené. „Keďže našou cieľovou skupinou sú ťažko zdravotne postihnutí mladí ľudia, hľadali sme správny spôsob, ako ostať v spojení. Naši mladí sa necítili izolovanie, pretože žijú s rodičmi. Avšak dôležité bolo, aby mladí nezleniveli a využívali čas prospešne.“ Vedúca charitného domu vytvorila súkromnú skupinu, v rámci ktorej komunikujú, povzbudzujú sa a posielajú si vzájomne fotografie, ako trávia svoje dni doma.