Aktuality

Čo máme nové?

Charita v rámci zbierky vyzbierala rekordný počet školských pomôcok

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 18. októbra 2022 | kategória: Zbierka školských pomôcok

Vďaka štedrosti darcov môže Arcidiecézna charita Košice pomôcť väčšiemu množstvu detí, ako tomu bolo vlani. Viac ako 30-tisíc kusov školských pomôcok pomohlo vystrojiť do školy 359 žiakov a študentov. Pomoc smerovala do 167 rodín a 10 zariadení sociálnych služieb, kde s mladými pracujú celoročne. Celoslovensky sa vyzbieralo 60-tisíc pomôcok a získalo 17 000 eur na podporu sociálne štipendia.

Nástup do školy mohol byť aj pre deti z núdzneho prostredia veselší vďaka zbierke školských pomôcok. Charita Košice vďaka darcom naplnila školské tašky potrebnými peračníkmi, zošitmi, ale aj pomôckami na výtvarnú výchovu. Mnohým rodičom tak odpadli starosti s tým, ako a za čo vystrojiť svoje deti v septembri do školy. „Napriek tomu, že sa slovenské domácnosti pasujú s dôsledkami zdražovania, prejavili opätovne svoju štedrosť a charite sa podarilo vyzbierať celkovo 30-tisíc školských pomôcok. Tie sme podarovali v rámci sociálnych služieb a zariadení do 167 rodín a pomôžu 359 deťom,“ skonštatoval Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

Ako dodáva časť pomôcok využijú v rámci komunitných centier, denných stacionárov alebo krízového centra, kde s deťmi a mladými pracujú celoročne: „Medzi obdarovanými školákmi sú aj deti pochádzajúce z Ukrajiny, ktorým pomáhame pri integrácii v rámci našich centier podpory.“ Ide o rekordný počet pomôcok spomedzi všetkých trinásť ročníkov zbierky. Celoslovensky sa vyzbieralo vyše 60-tisíc školských potrieb a pomohlo sa viac ako 1 300 školákom.

Okrem kúpy nových pomôcok sa do zbierky dalo zapojiť aj darovaním síce použitých, ale stále funkčných pomôcok. Túto možnosť využili aj mnohé školy, farnosti, firmy alebo organizácie.

ZSP-2022-5ZSP-2022-2ZSP-2022-9

ZSP-2022-13ZSP-2022-14ZSP-2022-1

ZSP-2022-7Polish_20220926_150841741ZSP-2022-12

ZSP-2022309174961_5236185053175122_5276750031218085837_n1_ZSP-2022-2

13. ročník zbierky školských pomôcok prebiehala od 1. júna do 15. septembra. Slovenská katolícka charita prostredníctvom arci/diecéznych charít zberala pomôcky naprieč celým Slovenskom. Spoločne sa vyzbieralo 60-tisíc školských potrieb a na podporu vzdelania u detí zo sociálneho znevýhodneného prostredia charita prerozdelí až 17-tisíc eur. 

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…