Aktuality

Čo máme nové?

Charita pomáha rodinám v núdzi aj vďaka Nadácii EPH

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 22. októbra 2019 | kategória: Pomáhame vďaka

Vďaka podpore od Nadácie EPH môže Arcidiecézna charita Košice pomáhať desiatkam jednotlivcom i rodinám v núdzi. Na materiálnu pomoc je vyhradená suma 10 000 eur, vďaka ktorej charita stojí blízko pri človeku, ktorý to najviac potrebuje. Cieľom tohto spoločného projektu je pomôcť ľuďom v akútnej nepriaznivej situácii.

Spoluprácou s Nadáciou EPH môže arcidiecézna charita materiálnou pomocou podporiť jednotlivcov alebo rodiny v zložitej životnej situácii. „Každú žiadosť individuálne posudzujeme a skúmame oprávnenosť žiadateľa. Podpora sa vzťahuje na konkrétnu materiálnu pomoc do sumy nanajvýš 400 eur. Ešte nemáme vyčerpanú celú sumu, a preto je stále možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o podporu,“ približuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. 

Ešte nemáme vyčerpanú celú sumu, a preto je stále možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o podporu.

Zatiaľ pomohli viacerým rodinám. Kristína Pristašová, koordinátorka projektu približuje, že o pomoc sa obracajú predovšetkým rodiny v náročných životných situácia: “Už sme pomohli viacerým rodinám. Napríklad prispeli sme k zlepšeniu zdravotného stavu matke 5 detí, ktorej rodinný rozpočet nestačil na pokrytie nákladov na lieky. Pani Anne sme pomohli kúpou nových dioptrických okuliarov, a tým zvýšili kvalitu jej života.” Vďaka tejto materiálnej pomoci je na zimu pripravená rodina z okolia Košíc zabezpečením palivového dreva. Aj to sú príklady, ako vďaka Nadácii EPH bola charita blízko pri človeku.

Nadácia EPH bola založená 30.októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.