Aktuality

Čo máme nové?

Charita nájde nový domov pre 14 ľudí ohrozených bezdomovectvom

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 18. októbra 2021 | kategória: Bývaj s charitou

Vďaka projektu Bývaj s charitou poskytne Arcidiecézna charita Košice štrnástim klientom bezpečný domov. Vybraným ľuďom ohrozených bezdomovectvom sprostredkujú podnájom. Jednotlivci i rodiny získajú bývanie potrebné k zmene života i odbornú pomoc pri integrácii.

Jedným z nástrojov riešenia bezdomovectva je trvalé bývanie. Stabilný domov, ktorý naštartuje zmenu životného štýlu. Arcidiecézna charita Košice spúšťa projekt s prvkami housing first, vďaka ktorému zabezpečí štrnásť podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.

Bezpečný domov vytvára základné podmienky na úspech

„Ľudia potrebujú uspokojiť základné životné potreby ako bezpečný domov, aby boli schopní úspešne pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dopady problémov duševného zdravia,“ vysvetľuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Súčasťou projektu Bývaj s charitou je viacčlenný projektový tím. Ten pozostáva zo sociálnych pracovníkov, pracovníkov pre bytové otázky, asistenta bývania a psychológa. Spoločne budú pomáhať jednotlivcom i rodinám získať a udržať si bývanie zohľadňujúc ich individuálne potreby a preferencie.

Bývanie aj opora pre klientov

Okrem vhodného bývania je dôležitá pomoc pri zariaďovaní bytu a podpora vzťahov s komunitou. „Jednotlivci a rodiny by sa mali čo najskôr začleniť medzi ostatných obyvateľov. Dôležité je podporné sociálne prostredie. Opora klientov pri reštarte a zlepšení kvality života, motivácia k zmene, zlepšení vzťahov a posilnenie sebestačnosti,“ približuje Jana Cárová z projektového tímu. Ako dodáva, potrebná je eliminácia hrozby sociálnej izolácie, ktorá by mohla ohroziť stabilitu bývania. Cárová približuje, že s klientom budú pracovať počas procesu integrácie: „V prípade potreby pracovníci pomôžu so zamestnaním, zapojením do zmysluplných aktivít alebo usmernení pri finančnom plánovaní.“ Podľa nej podporné služby napomôžu vybraným klientom udržať si bývanie a vyhnúť sa hrozbe bezdomovectva.

Bývaj s charitou

Bývaj s charitou je projekt využívajúci prvky medzinárodného prístupu housing first, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo rodinám ohrozených bezdomovectvom, získať stabilné a dostupné bývanie. Arcidiecézna charita Košice je jednou z organizácii, ktorá sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

logo-OPLZ-a-EU