Aktuality

Čo máme nové?

Charita, miesto prijatia a upevňovania priateľstiev

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 13. decembra 2021 | kategória: Denné stacionáre so zameraním na zdravotne znevýhodnených

Z pohľadu dnešného sveta sú Nikolka a Peťka znevýhodnené. Celý svet totiž spoznávajú z invalidného vozíka. Avšak to, čo niekto môže na prvý pohľad vnímať ako bariéru, my na Charite berieme ako dar. Taký, ktorý ukazuje skutočnú hodnotu života.

Od svojho útleho detstva sú priateľky a ako všetci vieme, v priateľstve sa všetky príkoria znášajú o niečo ľahšie. Dve mladé dámy stretávame každý deň s priateľským úsmevom na tvári v Charitnom dome sv. Štefana, kde trávia deň. Ako samé vravia, na Charite sú jeden kolektív, v ktorom sa všetci majú radi.

Život mladého človeka so zdravotným znevýhodnením je často spojený s hľadaním prijatia a priestoru na sebarealizáciu. Práve taký priestor vytvárame v našich dvoch zariadeniach: Charitný dom sv. Štefana v Snine a Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove. Zmysluplné trávenie času, rozvoj zručností, tvorivé aktivity i kolektív priateľov – kompletný balík láskavej pomoci s apelom na prijímanie ľudí bez ohľadu na zdravotné komplikácie.