Aktuality

Čo máme nové?

Charita aktívne pomáha na hraničných priechodoch

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 14. marca 2022 | kategória: Pomoc Ukrajine

Zamestnanci a dobrovoľníci Arcidiecéznej charity Košice pomáhajú pred závorami slovensko-ukrajinských hraníc nepretržite od príchodu prvých ukrajinských utečencov. Spolu s partnerskými organizáciami poskytuje Arcidiecézna charita Košice stálu službu na hraničných priechodoch Ubľa a Veľké Slemence. Denne sprevádzajú, povzbudzujú, občerstvia a pomáhajú s dopravou alebo ubytovaním desiatky vojnových utečencov.

Snina: Charitní zamestnanci a dobrovoľníci v prvej línii na hraničnom prechode Ubľa

Spoločný stan charít pôsobiacich na východnom Slovensku má na starosti prípravu a podávanie potravín, teplých nápojov, hygienických a materiálnych vecí. „Aktívne pomáhame priamo na hraniciach, sme súčasťou krízového štábu a reagujeme na aktuálne potreby, ktoré sa menia počas dní. V Snine sme nápomocní pri hľadaní ubytovania a prepravy ukrajinským jednotlivcom a rodinám. Tí, ktorí našli útočisko v meste Snina a okolí pomáhame s materiálnou pomocou,“ spresňuje Mária Čopová, vedúca Denného stacionára Snina. V priestoroch, kde sídli aj Denný stacionár Snina, Charita vytvorila priestor na uskladnenie materiálne pomoci rodinám z Ukrajiny. Zároveň v spolupráci s Cirkevným centrum voľného času v Snine vytvorili zázemie pre dobrovoľníkov. „Pomáhajú nám dobrovoľníci z celého Slovenska aj z Českej republiky, ktorí prídu na dlhšie obdobie a striedajú sa v 12-hodinových dobrovoľníckych smenách. Pre nich sme vytvorili priestor, kde si môžu oddýchnuť a načerpať nové sily. V spolupráci s miestnou školou sme zabezpečili teplú stravu,“ dodáva Mária Čopová.

UA_Ubla-2

UA_Ubla-4

UA_Ubla-3

Veľké Slemence: Charitný stan ako priestor na oddych a základnú oporu

Už niekoľko dní zabezpečujeme nepretržitú výpomoc na hraničnom prechode Veľké Slemence. Zamestnanci i dobrovoľníci Charity pomáhajú ľuďom, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Občerstvenie, teplý čaj, sprevádzanie na záchytné parkovisko, výpomoc s batožinou alebo poskytnutie základných informácii súvisiacich s dopravou alebo následným ubytovaním. „V charitnom stane zabezpečujeme priestor na ohratie čakajúcich ľudí na dopravu, poskytneme základné potreby pre dospelých, ale aj deti. Počas týchto dní Charita vytvorili krásnu spoluprácu s miestnou farnosťou, vďaka ktorej má nielen podporu, ale aj zázemie pre dobrovoľníkov. Na obecnom úrade máme zriadený sklad humanitárnej pomoci. Nápomocní sú nám aj domáci obyvatelia a ďalšie partnerské organizácie,“ približuje Cyril Korpesio, riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice.

UA_Velke-Slemence_1-3

UA_Velke-Slemence-1

UA_Velke-Slemence_1-1