Aktuality

Čo máme nové?

Celonárodná Púť charít dostala medzinárodný rozmer. Putovali sme do maďarského Sárospataku

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 13. októbra 2022 | kategória: Zoznam aktualít

V sobotu 8. októbra sme sa zúčastnili Púte charít, ktorá sa konala v maďarskom meste Sárospatak, rodisku sv. Alžbety Uhorskej. Spoločne sa stretlo niekoľko desiatok pracovníkov z jednotlivých charít z celého Slovenska. Okrem duchovného programu bola zachovaná aj tradícia oceňovania zamestnancov charity za ich usilovnú a dobre odvedenú prácu.

Predpoludňajší program bol venovaný modlitbám a slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval prezident Slovenskej katolíckej charity Mons. Tomáš Galis a trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch. Súčasťou programu bol aj zaujímavo podaný životopis svätej Alžbety Uhorskej, ktorú si pre pútnikov pripravil náš duchovný správca otec Lorenzo.

Púť každoročne organizuje jedna z diecéznych charít na inom mieste. Organizácii sa tento rok zhostili kolegovia zo Spišskej katolíckej charity. „K spoločnej púti nás inšpiroval fakt, že svätá Alžbeta je patrónkou charity, aj slovenskej a maďarskej. Sárospatak je jej rodiskom, žili sme spoločne v jednej krajine. A preto sme sa rozhodli po pandemickej prestávke poďakovať na púti v spoločnosti charít z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska,“ uviedol Pavol Vilček, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity.

Put-charit-152Put-charit-148

Put-charit-191Put-charit-126

Put-charit-109Put-charit-170

Kto pozná príbeh svätice Alžbety vie, že rozdávala núdznym chlieb, ktorý sa v koši premenil na ruže. Na tejto púti sa preto symbolicky rozdával účastníkom posvätený chlieb. Zo zamestnancov boli aj tento rok vybraní niekoľkí kolegovia, ktorí získali ocenenie za ich odborný prístup, oddanosť a neúnavnú solidaritu a lásku poskytnutú v prospech prijímateľov a pacientov.

Za Arcidiecéznu charitu Košice ocenenie získali:
  • Anna Koscelníková, vedúca kuchyne, Dom pokojnej staroby vo Veľkom Šariši
  • Daniela Dzamová, sociálna pracovníčka Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach
  • Valéria Juríková, manažérka ADOS Sobrance
  • Andrea Charitunová, vedúca Denného stacionára sv. Jána Krstiteľa v Humennom
  • Janka Kováčiková, špecializovaná sociálna poradkyňa, Sociálna poradňa Prešov
  • Jaroslav Blanár, koordinátor rozvoja pracovných zručností, Charitný dom sv. Alžbety, Košice
  • Valentin Lucák, opatrovateľ domácej opatrovateľskej služby, Košice
  • Kristína Pristášová, referentka sociálno-zdravotníckeho úseku Centra ADCH

Put-charit-114Put-charit-288Put-charit-293z

Put-charit-70Put-charit-292zPut-charit-294z

Put-charit-195Put-charit-291Put-charit-296z

Robte a šírte dobro spoločne s nami. Stojte s nami blízko pri človeku…