Aktuality

Čo máme nové?

Bohatý štedrovečerný stôl aj vďaka charite a Tesco Potravinovej zbierke

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 4. januára 2020 | kategória: Pomáhame vďaka

Darované potraviny z Tesco potravinovej zbierky adresne pomohli prostredníctvom Arcidiecéznej charity Košice naplniť štedrovečerný stôl vyše 136 rodinám. Nákupné košíky venované košickej charite, ktoré sa plnili počas zbierky 21. – 23. novembra 2019 v Košiciach, Snine aj Michalovciach, obohatili najkrajšie sviatky v roku.

Ochota pomáhať ľuďom v núdzi sa opäť potvrdila prostredníctvom najväčšej potravinovej zbierky. Počas TESCO potravinovej zbierke sa nám počas troch dní podarilo vyzbierať produkty v hodnote takmer 4 000 eur. Košíky sa plnili v obchodných reťazcoch TESCO v Košiciach, Snine a Michalovciach. Do zbierky sa zapojilo 44 zamestnancov a dobrovoľníkov charity, za čo im patrí obrovská vďaka.

Bohatý-štedrovečerný-stôl-aj-vďaka-charite-a-Tesco-Potravinovej-zbierke-2

Bohatý-štedrovečerný-stôl-aj-vďaka-charite-a-Tesco-Potravinovej-zbierke-4

Sme bohatší o skúsenosť, že sú u nás dobrí ľudia, ktorí sa vedia podeliť a urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí majú málo. Rovnako sme v praxi videli, že každý z nás je bohatý na dobro, ktoré môže posúvať ďalej

Len v sninskom supermarkete sa vyzbierali produkty v hodnote 2 000 eur. V priebehu mesiaca december naši zamestnanci potraviny rozdelili a venovali tým, ktorí to naozaj potrebujú. V spolupráci s Mestským úradom Snina venovali balíčky do 50 domácností. Rodinám, ale aj osamelým obyvateľom mesta Snina sme pomohli v predvianočnom období. Časť produktov sme darovali osobne na milom stretnutí v priestoroch Denného stacionára Snina. V úvode sa prihovoril dekan Allan Tomáš, ktorý prítomných povzbudil: „Nikto nie je taký bohatý, aby nepotreboval niečo dostať. Vy ste tu prišli, aby sme niečo dostali, ale všetci môžeme každý deň niečo darovať. Úsmev, milé slovo alebo objatie. Sú to dary, ktoré nestoja nič, ale niekedy sú o to vzácnejšie.”

Obdarovaní odchádzali nielen s potravinami, ale aj v pokojom a nádejou. „Sme bohatší o skúsenosť, že sú u nás dobrí ľudia, ktorí sa vedia podeliť a urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí majú málo. Rovnako sme v praxi videli, že každý z nás je bohatý na dobro, ktoré môže posúvať ďalej,“ povedala pani Mária Čopová z Denného stacionára Snina pri odovzdávaní potravinových balíčkov.

Trvanlivé potraviny, čistiace potreby ale aj drogériu prerozdelili zamestnanci charity medzi rodiny v núdzi. Produkty pomohli približne 30 rodinám, ktoré našli dočasný domov v Krízovom centre v Košickej Novej Vsi. Časť produktov z košického supermarketu bola venovaná aj ľuďom bez doma v Charitnom dome sv. Alžbety. V Michalovciach sa prerozdelili potraviny medzi 30 rodín, ktoré to potrebovali.

Bohatý-štedrovečerný-stôl-aj-vďaka-charite-a-Tesco-Potravinovej-zbierke-8

Bohatý-štedrovečerný-stôl-aj-vďaka-charite-a-Tesco-Potravinovej-zbierke-9

Celoslovensky prebiehala TESCO Potravinová zbierka vo viac ako 60 predajniach Tesco, kde ste mohli v dňoch 21 -23. november stretnúť dobrovoľníkov a zamestnancov charity. Vďaka štedrosti Slovákov sa nám podarilo vyzbierať viac ako 108 ton potravín a drogérie v celkovej hodnote 165 898,- €. Najväčšiu potravinovú zbierku zorganizovala spoločnosť Tesco na Slovensku po siedmykrát so Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou Diakoniou ECAV Slovensko, OZ Vagus a Potravinovou bankou Slovenska. Zbierku podporila aj spoločnosť Unilever.