Aktuality

Čo máme nové?

Benefičným koncertom podporia bezbariérovosť v Charitnom dome sv. Štefana v Snine

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 2. októbra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Poslednú septembrovú nedeľu sa konal v Kultúrnom dome v Snine benefičný koncert, na ktorom vystúpila známa speváčka rusínskych a šarišských ľudových i duchovných piesní pani Hanka Servická. Na pódiu ukázali svoj talent aj mladí so zdravotným znevýhodnením z Charitného domu sv. Štefana (Arcidiecézna charita Košice). Práve na podporu tohto zariadenia putoval výťažok z koncertu. Štedrosť prítomných podporila realizáciu „Poschodia bez bariér“.

V úvode koncertu si diváci mohli vychutnať atmosféru bežného dňa v Charitnom dome sv. Štefana v Snine. Denné radosti i nahliadnutie do sŕdc mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením spracoval v krátkom videu Marko Gerboc. Následne pódium patrilo známej speváčke Hanke Servickej, ktorá sa podelila so svojim talentom. „Dojalo ma, keď deti vystúpili na scénu a začali tancovať. Videla som koľko práce a námahy ich to musela stáť a aj tých, ktorí ich majú radi,“ vyslovila po koncerte so slzami v očiach speváčka pani Servická.

Všetky deti a učinkujúci nám dali veľa lásky a také niečo, čo sa nedá možno pomenovať, ale odnášame si to v srdci.

Práve na piesne rusínskej speváčke tancovali aj mladí so zdravotným znevýhodnením v tradičných krojoch. Tanečné kreácie obohatili o spev obľúbených ľudových skladieb. Vedúca zariadenia Jana Kozejová vraví, že pre ňu sú títo mladí ľudia anjeli, ktorí nám približujú nebo: „Inak ich pozitívnu náladu a radosť, ktorú rozdávajú, neviem pomenovať. Tieto deti majú úžasných rodičov. Boh vedel, kde poslal práve ich. Dostali sa do rodín, kde dostávajú maximálnu starostlivosť.“

Celý program bol nielen oslavou radosti a podpory rodín, ktoré si so svojimi deťmi prechádzajú ťažkými osudmi. Bol dôkazom, že ľudia so zdravotnými problémami a obmedzeniami sú plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Zároveň poslaním koncertu bolo finančne pomôcť. Získané peniaze v hodnote 850 eur poslúžia na zakúpenie stoličkového výťahu pre imobilných prijímateľov v zariadení. Vďaka nemu sa mladí na vozíčku dostanú na 2. poschodie v Charitnom dome sv. Štefana.

Fotogaléria