Aktuality

Čo máme nové?

Arcidiecézna púť detí – Obišovce

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 23. mája 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Druhú májovú sobotu sa konala v poradí už tretia Arcidiecézna púť detí do Obišoviec. Vyše 900 detí z približne 60 farností putovalo peši za slnečného počasia z Ličartoviec do Obišoviec.

Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ ADCH Košice: „Veľká vďaka patrí organizátorom, domácemu správcovi farnosti, vdp. Mgr. Michalovi Harakaľovi, a hlavnému organizátorovi, otcovi Mgr. Mariánovi Kašajovi.  Samozrejme tiež rodičom, a predovšetkým  samotným mladým pútnikom, ktorí so sebou mali možnosť priniesť obetný dar v podobe trvanlivých potravín, drogérie, či školských potrieb pre charitnú potrebu. Ceníme si, že ich otec Kašaj zároveň doručil osobne k nám. Využijeme ich v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi a v Charitnom dome na Bosákovej ulici v Košiciach, pre tých, ktorí to najviac potrebujú.“

Celkovo sa vyzbieralo vyše 460 školských potrieb, okrem iného farbičky, ceruzky, perá, gumy, lepidlá, nožnice, perečníky, školské tašky, zošity, ďalej takmer 400 ks hygienických potrieb vrátane mydiel, šampónov, sprchovacích gélov, zubných kefiek, pracích prostriedkov, ako aj  takmer 1000 trvanlivých potravín, či už polievok, múky, ryže, strukovín, cestovín, oleja, krupice, cukru a ďalších potravín.

Súčasťou púte boli hravé stanovištia,  prostredníctvom ktorých mali deti možnosť bližšie spoznať život blahoslavenej Anky Kolesárovej. Po obede nasledoval spoločný program, modlitba posvätného ruženca a workshopy, ktoré si pre mladých pútnikov pripravili organizácie a hnutia.

Hlavným vyvrcholením programu bola popoludňajšia svätá omša s o. Biskupom Markom Forgáčom.

Ďalšie informácie:

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/arcidiecezna-put-deti-v-obisovciach