Aktuality

Čo máme nové?

Arcidiecézna charita Košice zodpovedne reaguje na preventívne opatrenia

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 16. marca 2020 | kategória: Zoznam aktualít

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 Arcidiecézna charita Košice zodpovedne pristupuje k preventívnym opatreniam a rešpektuje všetky oficiálne nariadenia a odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Košického a Prešovského samosprávneho kraja, ale aj odporúčania Konferencie biskupov Slovenska. O informovanosť a osvetu sa snaží charita aj medzi svojimi prijímateľmi.

Denne stojíme blízko pri človeku, pri najzraniteľnejších skupinách spoločnosti, a preto ich v tejto náročnej situácii neohrozujeme nezodpovedným správaním. Preto vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb a v hospici platí prísny zákaz návštev a vstupu verejnosti. V ambulantných formách sme obmedzili poskytovanie služieb len na telefonickú alebo e-mailovú komunikáciu. Sociálne šatníky, ako súčasť niektorých služieb, sú zatvorené a neprijímajú žiadne druhy oblečenia, obuvi alebo iných drobností pre ľudí v núdzi. Zamestnancom, pre ktorých je možné vykonávať svoje pracovné povinnosti z domu, bola táto možnosť práce umožnená. Rešpektujeme aj karanténne opatrenia (napr. domáca karanténa z dôvodu návratu rodinných príslušníkov zo zahraničia), z ktorých mnohé zasiahli viacerých zamestnancov charity, pre ktoré je ťažké zvládať bežnú prevádzku služieb a zariadení. Všetky ostatné služby poskytujeme bez zmeny za zvýšených hygienických a preventívnych opatrení. V plnom nasadení sú aj naše opatrovateľky a terénne sestry v ADOS-kách. 

Všetky odporúčania môžeme realizovať len s dostatkom čistiacich, hygienických a ochranných prostriedkov. Prostredníctvom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR, ktorej sme členom, sme preto požiadali Krízový štáb o zabezpečenie preventívnych aj intervenčných ochranných pomôcok pre zariadenia sociálnych služieb. Arcidiecézna charita Košice bude naďalej prijímať potrebné opatrenia v súlade s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR a nariadeniami vlády SR. Zároveň vyzývame všetkých, aby dbali na odporúčania a v čo najväčšej miere obmedzili svoj pohyb na verejných priestoroch.

Rovnako povzbudzujeme všetkých o zjednotenie sa v modlitbe. Využite možnosť sledovania svätých omší prostredníctvom médií. Zapojte sa k pôstnej výzve našich slovenských biskupov. Využite tento pôstny čas na stíšenie a budovanie vzťahov s Bohom, s rodinou a blízkymi. Len zodpovedným správaním a s dôverou v Boha spoločne prekonáme túto pandémiu.

Všetky nariadenia a zmeny platia vo všetkých službách a zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice do odvolania.