Aktuality

Čo máme nové?

Ako sa dotkla pandémia Covid-19 fungovania hospicov?

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 13. apríla 2021 | kategória: Hospic Matky Terezy

Hospice poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Snahou lekárov, zdravotného personálu, aj sociálnych pracovníkov je priniesť úľavu od bolesti a s úctou voči dôstojnosti každého človeka sprevádzať pacientov až do konca. Podobne ako iné zdravotnícke zariadenia, ani hospice sa nevyhli pandémii COVID-19 a jej dopadom. Bojujú s nedostatkom hygienických pomôcok, financií, ale aj personálu.

Fungovanie hospicov v čase pandémie

„Tak ako každé zdravotnícke zariadenie počas pandémie, aj hospice sú vystavené enormnému tlaku vzhľadom na ohrozenie nákazy pacientov aj personálu. Hlavným obmedzením pre starostlivosť v hospici je nemožnosť návštev. Pri sprevádzaní umierajúcich je prítomnosť rodiny jedným z hlavných benefitov, ktorý v čase pandémie nemôžeme poskytovať,“ uviedol Bohuš Živčák, riaditeľ Hospicu sv. Alžbety v Ľubici.

V nemocniciach, sa lekári aj personál venujú predovšetkým zdravotnej starostlivosti o pacienta. Naopak v hospici je starostlivosť komplexná – zdravotná, sociálna, ale aj duševná. „Každý deň sa pacientom snaží venovať nielen ošetrujúci a opatrovateľský personál, ale tiež rehabilitační pracovníci, ktorí s ním chodia, rozprávajú sa s nimi a okrem zdravotného stavu poznajú aj ich rodinné problémy,“ približuje doktor Juraj Holtman z Hospicu Matky Terezy v Bardejove.  

Uspokojovanie duchovných potrieb u pacienta je taktiež dôležitou súčasťou celého procesu. V hospicovej starostlivosti hlavnú zodpovednosť za uspokojenie duchovných potrieb preberá kňaz, avšak nenahraditeľnú úlohu majú aj zamestnanci hospicu a tiež špeciálne vyškolení dobrovoľníci. „Spolu tak napĺňajú aj duchovné a duševné potreby a sprevádzajú pacienta aj jeho rodinu v posledných chvíľach života,“ potvrdzuje Margaréta Kilianová, sociálna pracovníčka Domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.

Riešenie situácie

Dôsledky pandémie budeme pociťovať ešte dlho po jej skončení nielen v životoch a zdraví pacientov, ale aj v dušiach a fyzických silách personálu. Riešením by bolo, aby vzniklo na Slovensku viac hospicov, či už kamenných alebo mobilných, ktoré sú skvelým spojením zdravotnej starostlivosti, ale umierajúci je v pohodlí domova, pri svojich blízkych. Cieľom Slovenskej katolíckej charity je vytvárať príležitosť na šírenie povedomia o hospicovej starostlivosti, spôsoboch jej poskytovania a zároveň podporiť poskytovanie takejto starostlivosti na Slovensku.

Arcidiecézna charita Košice prevádzkuje Hospic Matky Terezy v Bardejove, ktorý je prvý hospic na Slovensku. Je miestom na dôstojné prežitie posledných chvíľ nevyliečiteľne chorých ľudí. V hospici sa zameriavame na paliatívnu starostlivosť, ktorá sa snaží uľaviť od bolesti. Pacientom nesľubujeme uzdravenie, ale prinášame nádej. Zmierňujeme bolesť, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a do posledných chvíľ stojíme blízko pri človeku. V hospici je zaregistrovaný aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti.