Aktuality

Čo máme nové?

Aj v roku 2020 sme pomáhali vďaka Nadácii EPH

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. decembra 2020 | kategória: Pomáhame vďaka

Aj v roku 2020 sme pomáhali núdznym prekonať zložitú sociálnu situáciu. Vďaka spolupráce s Nadáciou EPH sme mali na materiálnu výpomoc vyčlenených 10 000 eur, ktoré poputovali do rodín v akútnych nepriaznivých podmienkach. Rodiny sme podporili na základe žiadostí, výsledkov práce v teréne alebo upozornením tretích osôb. Tie boli dôkladne prešetrené, aby pomoc bola adresná, konkrétna a pomohla tým, ktorí to naozaj potrebujú. Rodiny boli podporené materiálnou alebo potravinovou pomocou, ktorú obstará zamestnanec charity. Počas roka 2020 sme v spolupráci s Nadáciou EPH pomohli 120 žiadateľom. Pomoc smerovala do 48 rodín a 72 jednotlivcov.

Rodiny v akútnej nepriaznivej situácii, ktorým sme pomohli
Rodina ostala po požiari bez strechy nad hlavou. No nie bez pomoci charity
  • Požiar, ktorý vypukol koncom mesiaca apríl v obci Pavlovce nad Uhom zničil strechu a celé zariadenie rodinného domu. Rodina prišla aj o oblečenie, doklady a všetky osobné veci. Čo nezničil požiar, bolo poškodené pri jeho hasení. Rodina sa v zúfalej situácii obrátila aj na služby charity. V dome, v ktorom žili aj 3 maloleté deti, potrebovali rýchlu a konkrétnu pomoc. „Krátko po tejto udalosti sme neváhali s poskytnutím pomoci pre túto rodinku. Takmer v deň tragédie, charita darovala 50 kg trvanlivých potravín a ďalšie vybavenie do domu. Z Komunitného centra sme im darovali šatstvo, obuv, záclony a pomohli pri koordinovaní pomoci,“ vysvetľuje Klaudia Serenčková z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Oslovili sme aj ďalších darcov a inštitúcie so žiadosťou o pomoc. Rovnako sme pomohli pri opätovnom zapojení elektrickej energie. Ako pani Serenčková dodáva, významnou podporou bola materiálna výpomoc prostredníctvom charitného komunitného centra a Nadácie EPH. Za sumu 300 eur rodine nakúpili nevyhnutné lieky, hygienické potreby, potraviny a časť stavebného materiálu, ktorý vypomohol pri oprave domu.

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-6

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-2

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-3

Rodina-ostala-po-požiari-bez-strechy-nad-hlavou.-No-nie-bez-pomoci-charity-1

Taxikár prišiel o príjmy, zhoršilo sa mu zdravie. Charita mu podala pomoc i nádej
  • Dlhé roky som ako vodič kamiónu cestoval naprieč celou Európou. Chcel som finančne zabezpečiť rodinu, avšak to si prinieslo svoju daň. S manželkou sme sa vídavali občasne a po rokoch sme sa odcudzili až tak, že sme sa rozviedli. Rozhodol som sa vymeniť kamión za osobné auto. Začal som ako živnostník robiť taxikára. Rok 2020 priniesol obmedzenia, zákaz vychádzania a dané opatrenia, ktoré spôsobili zníženie mojich príjmov. Nedokázal som platiť odvody a do toho celého prišla nečakaná hospitalizácia a zdravotná komplikácia. Moja pomyselná guľa problémov sa stále nabaľovala. Dlhy v sociálnej poisťovni, náklady na lieky, výživné na deti a obmedzený príjem taxikára. Pred Vianocami mi guľu problémov pomohla zmenšiť Arcidiecézna charita Košice.

Pánovi Ondrejovi sme vliali nádej do života vďaka podpore Nadácie EPH. Materiálnou pomocou sme kúpili potrebné lieky, zásobu trvanlivých potravín a drogérie.

Keď voda narobila veľké školy, charita pomohla vytopeným rodinkám
  • Rozvodnená rieka zasiahla v polovici októbra príbytky obyvateľov Medzeva. Medzi zaplavenými boli aj 4 rodinky, ktorým sme pomohli prekonať náročnú životnú situáciu. Charita vďaka spolupráce s Nadáciou EPH pomohla rodinám zmierniť dopady povodní materiálnou a potravinovou pomocou. Zabezpečili sme zásobu trvanlivých potravín, čistiace potreby a drogériu. Zo sociálneho šatníka sme rodičom a deťom poskytli ošatenie a obuv. To je poslanie charity. Stáť blízko pri človeku, ktorému pomáhame v beznádejnej situácii prekonať dočasnú krízu, aby sa opäť postavili na vlastné nohy.

130964752_127753842349432_2642369388399310916_n

Nadácia EPH bola založená 30. októbra 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s., ktorá Nadáciu vníma ako účinný nástroj na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, ako možnosť pomôcť ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch. Svoju činnosť aktívne rozvíjame od polovice roka 2016.

V roku 2021 Nadácia EPH pokračuje v programe s názvom „Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi vo všetkých regiónoch Slovenska“ v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, ktorá zastupuje desať diecéznych charít na Slovensku. V rámci tohto programu charitné organizácie na základe vlastnej práce v teréne, prípadne priamej žiadosti alebo upozornenia tretej osoby, identifikujú a stručne zdokumentujú konkrétny sociálny prípad, ktorý je možno riešiť alebo zmierniť jednorazovou alebo krátkodobou materiálnou alebo potravinovou pomocou. Prijímateľ pomoci nedostane priamo finančnú výpomoc, ale materiálnu alebo potravinovú pomoc, ktorú z financií projektu obstará zamestnanec charity.

Počas roka 2020 sme v spolupráci s Nadáciou EPH pomohli 120 žiadateľom. Pomoc smerovala do 48 rodín a 72 jednotlivcov. 

1_blízko-pri-človeku-vďaka

Nadácia-EPH