Aktuality

Čo máme nové?

Adventné očakávanie s charitou

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 28. novembra 2021 | kategória: Zoznam aktualít

Zapálením prvej sviečky na venci vstupujeme do obdobia očakávania. Pre adventné dni sú charakteristické 3 postavy: prorok Izaiáš, svätý Ján Krstiteľ a Panna Mária. Státe Svätého Písma čítané na konci cirkevného roka vravia o konci sveta a apokalyptických časoch. Avšak na začiatku Adventu prichádza nádej a povzbudenie. Zaznieva hlas PROROKA IZAIÁŠA o prísľube a nádeji pre celé ľudstvo. Vraví o Mesiášovi, ktorý príde vyslobodiť ľud z biedy. Po ňom prichádza postava, SVÄTÝ JÁN KRSTITEĽ, ktorý nám vraví ako sa máme pripraviť na príchod Spasiteľa v slovách: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Znamená to stíšiť sa a porozmýšľať, čo máme v živote zmeniť, aby sme boli lepší a pozornejší k potrebám iných.

Prejaviť lásku a dobro v prospech iných môžete aj prostredníctvom Charity. Tá je dobrým prostriedkom pomoci, pretože sa stará o chorých, starých, chudobných, ľudí bez strechy nad hlavou, zomierajúcich, pomáha ľuďom vo svojich zariadeniach a službách. Náročné služby samé o sebe, ktorých fungovanie komplikuje pandémia. Charita slúži núdznym aj vďaka zbierkam v kostoloch na prvú adventnú nedeľu. Avšak dnes sú kostoly pre verejnosť zatvorené a my sa vás snažíme osloviť aj v online priestore. Viacerými cestami môžete pomôcť každý z tepla svojho domova. Ako? Vkladom na účet IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002, online darom na https://charita-ke.darujme.sk/zbierka/, načítaním QR kódu, poštovým poukazom alebo finančným darom na fare počas adventného obdobia.

Ak sa počas nasledujúcich týždňov očakávania dobre pripravíme, prichádza na konci adventného obdobia posledná postava, PANNA MÁRIA. Tá sa postará o naplnenie túžob mnohých generácii a prinesie nám ten najkrajší dar, svojho Syna. Iba mamy, ktoré očakávali príchod svojho dieťaťa, s obavami i bolesťou pri pôrode, vedia najlepšie precítiť okamih príchodu Lásky na tento svet.

Aby sme sa mohli podobne tešiť a radovať z vianočných sviatkov, dobre a poctivo sa na ne pripravme. Vyrovnajme mu chodníky!

Prajem radostný čas prípravy a očakávania.

Cyril Korpesio, riaditeľ