Aktuality

Čo máme nové?

ADOS: Zdravotné problémy sa lepšie znášajú v dôverne známom prostredí

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 15. februára 2022 | kategória: ADOS

Práve dnes, v čase pandémie, sa domáca ošetrovateľská služba javí ako kľúčová pre chorých, ktorí sa liečia vo svojich domovoch. Návšteva lekára alebo zdravotníckeho zariadenia spôsobuje obavy a predstavuje riziko pre pacienta. Každodenná starostlivosť o človeka po operácii alebo s ranou, imobilného pacienta, či chorého po prekonaní ochorenia COVID-19 si vyžaduje kvalifikované znalosti aj ľudský prístup. Na domáce ošetrovanie pacientov je k dispozícii odborný zdravotnícky personál – Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Arcidiecéznej charity Košice.

Zdravotné problémy sa lepšie znášajú doma

„Naši pacienti sú prevažne seniori a dlhodobo chorí ľudia. Prichádzame do ich pohodlia, aby sme im ošetrili rany, zmiernili bolesť, utrpenie a podali humánnu terminálnu starostlivosť,“ vysvetľuje Věra Vyhnalová, vedúca ADOS Košice. Domáce ošetrovanie vykonávajú sestry ADOS s odborným vzdelaním. „Naše sestry navštevujú pacientov podľa potreby a ich zdravotného stavu. Výhodou služby je možnosť vykonania špeciálnej rehabilitácie i dlhodobá spolupráca s lekármi špecialistami ako urológ, lekár alebo chirurg,“ dopĺňa sestra Michaela.

Fyzioterapia napomáha pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19

Po prekonaní závažného ochorenia je rehabilitácia pre pacienta dôležitá. Fyzioterapeut má zásadnú úlohu v skorej a prebiehajúcej rehabilitácii osôb po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo iného závažného ochorenia. „U osôb, ktoré prekonali ťažký priebeh ochorenia COVID-19, pretrvávajú dopady na telo a psychiku aj niekoľko týždňov či mesiacov. Pri zotavovaní pacienta a jeho návratu k normálnemu životu výrazne napomáha rehabilitačná starostlivosť,“ približuje sestra ADOS.

Odporúčanie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vydáva ošetrujúci lekár pacienta.
Služba je bezplatná a je plne hradená z verejného zdravotného poistenia.