Aktuality

Čo máme nové?

Actimel potešil seniorov

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 29. marca 2021 | kategória: Pomáhame vďaka

Zdravie ukryté vo fľaštičke Actimelu potešilo seniorov v službách a zariadeniach Arcidiecéznej charity Košice. Spoločnosť Danone sa rozhodla podporiť zdravie a vitalitu seniorov prostredníctvom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, ktorej sme aktívnym členom. V čase pandémie COVID-19 sú seniori tou najohrozenejšou skupinou, a preto ďakujeme.

Actimel_6

Actimel_13

Actimel_8

Actimel_5

Spoločnou spoluprácou sme silnejší a dokážeme pomáhať oveľa viac. Veľmi si vážime aktivitu spoločnosti Danone v spolupráci s APSSvSR, ktorá súťažou nielen podporila zdravie spoločnosti, ale aj pomohla konkrétnym seniorom. Aj touto aktivitou chce Actimel inšpirovať ľudí k tomu, aby sa začali viac zaujímať o svoje zdravie a podporovať svoju imunitu. Fľaštička Actimelu je totiž plná vitamínu D, obsahuje aj vitamín B6 a živé kultúry. V mene našich seniorov a odkázaným úprimne ďakujeme.

Actimel_1

Actimel_2

Actimel_3