Aktuality

Čo máme nové?

12. okt 2021

Hospic Matky Terezy

Konferencia poukázala na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti

Na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti, ako aj jej kvalitu u pacienta v hospici poukázala XII. Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú v spolupráci s ďalšími partnermi pripravil Hospic Matky Terezy.

5. okt 2021

Hospic Matky Terezy

Medzinárodná vedecká konferencia o hospicovej starostlivosti na Slovensku

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi (Arcidiecézna charita Košice), organizuje 8.10. v poradí XII. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie. V rámci programu konferencie odznie 25 odborných prednášok z viacerých oblastí na tému „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“.

1. okt 2021

Aktuality

Školskými pomôckami sme potešili 332 detí a vyše 200 rodín

12. ročník obľúbenej Zbierky školských pomôcok opäť pomáhal žiakom a študentov doplniť chýbajúce potreby. Kroky darcov smerovali aj do 13 zberných miest Arcidiecéznej charity Košice, ktoré vyzberaných 11-tisíc rozmanitých potrieb darovala 332 žiakom a vyše 200 rodinám.

video-voluntier

STAROSTLIVÁ OPATERA V STAROBE

Hlavnou hrdinkou príbehu pomoci Charity je Pani Olinka. Je bývalou učiteľkou s citom pre umenie a vášňou pre maľovanie. Nezištnosti ju naučila mamka, ktorá prežila koncentračný tábor. S ubúdajúcimi silami hľadala nielen druhý domov, ale aj láskavú a odbornú opateru počas jesene svojho života. Napriek zdravotným problémom nestratila radosť zo života. Pomoc a oporu našla práve v zariadení Arcidiecéznej charity Košice.

image

Novinka zbierky školských pomôcok

Pomôž deťom z celého Slovenska rozvíjať ich talent a stať sa tým, kým chcú. Aj vďaka tebe môžu vykročiť na cestu, o ktorej snívajú. Slovenská katolícka charita otvára už 12. ročník Zbierky školských pomôcok a k pomoci pozýva všetkých, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Súčasťou zbierky je tento rok aj sociálne štipendium na podporu žiakov zo sociálne slabších rodín.

image

Darujte potraviny, ktoré premeníme na jedlo pre núdznych

Darujte trvanlivé potraviny, ktoré poslúžia ľuďom bez domova a ďalším rodinkám, ktorým pomáhame v podobe potravinových balíčkov. Ďakujeme