Aktuality

Čo máme nové?

Činnosť našej charity v roku 2019 v číslach

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 27. decembra 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Počas roka sme sa venovali viac ako 4,5 tisíc ľuďom, ďalším vyše 11-tisícom sme distribuovali potravinovú pomoc.

Riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Ing. Cyril Korpesio hodnotí rok 2019 z pohľadu jednotlivých služieb a zariadení arcidiecéznej charity.

O ľudí bez domova, osamelé matky s deťmi a odchovancoch z detských domovov sa naša charita starala v službách krízovej intervencie. V útulkoch, nocľahárňach, domove na pol ceste a zariadení podporovaného bývania v Košiciach a Vranove nad Topľou, bývalo v uplynulom roku vyše 420 ľudí.

V domovoch pokojnej staroby v Košiciach, Lipanoch, Veľkom Šariši a vo Vojčiciach sme sa kontinuálne postarali o seniorov a ľudí s telesným alebo mentálnym znevýhodnením. Spolu v priebehu roka ich bolo vyše 300.

V denných stacionároch v Bardejove, Humennom, Košiciach, Lipanoch, Michalovciach, Sabinove, Sečovciach, Snine a vo Vojčiciach sme sa popri senioroch venovali aj ďalším skupinám, ľuďom s Dawnovým syndrómom a aj ľuďom s telesnými hendikepmi. Celkovo šlo o vyše 220 ľudí. Ich rodinným príslušníkom sme tak chceli napomôcť pri potrebe oddýchnuť si, či venovať sa v tom čase iným nevyhnutným povinnostiam.

Opatrovateľskú službu v mestách a obciach Košického a Prešovského kraja pre približne 100 ľudí priamo v ich domácom prostredí sme zabezpečovali s vyše 80 opatrovateľkami, na ktoré sú opatrovaní zvyknutí a dôverujú im.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti pôsobiace v Bardejove, Košiciach, Lipanoch, Sobranciach a v Trebišove sa počas roka postarali o viac ako 760 pacientov, a to tiež priamo v ich domácom prostredí.

Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi pomáhal aj tento rok ťažko chorým a zomierajúcim, jeho odborní pracovníci doprevádzali na večnosť 59 ľudí a boli nápomocní aj rodinným príslušníkom umierajúcich v ich citlivej situácii.

V komunitných centrách v Lipanoch, Sečovciach, Stropkove a Pavlovciach nad Uhom sa naši pracovníci venovali hlavne marginalizovanej rómskej komunite, zrealizovali aktivity a podujatia so zapojením vyše 1900 rómskych detí, ich rodičov a ďalších dospelých osôb.

V špecializovaných sociálnych poradniach v Košiciach, Prešove, Bardejove, Lipanoch, Stropkove, Humennom a Michalovciach sa poradenstvu v sociálnej, psychologickej aj zdravotnej oblasti venovalo deväť špecializovaných poradcov. Viac ako 730 ľuďom pomohli zvládať ťažké a zložité životné situácie, či už jednorázovo alebo opakovane dlhodobo.

Prostredníctvom sociálnych finančných výpomoci sme finančnou pomocou a priamou potravinovou a materiálnou pomocou 68 rodinám na území Košickej arcidiecézy prerozdelili prostriedky vo výške 20 tisíc eur .

V programe potravinovej pomoci OP FEAD sme odovzdali takmer milón kilogramov trvanlivých potravín. Pre viac ako 11 tisíc ľudí v hmotnej núdzi, jednotlivcov a rodiny, bolo spolu v štyroch distribúciách určených vyše 72 tisíc 13 kilogramov vážiacich balíkov. Pomoc sme realizovali v desiatich okresoch – Košice II, III, IV, v okrese Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov a Vranov nad Topľou, spolu v takmer v 400 obciach, mestách a mestských častiach.

“V ADCH Košice pracovalo v priebehu roku vyše 550 zamestnancov. Bez ich obetavej služby by charita nedokázala zvládnuť tak ťažké úlohy pri napĺňaní svojho poslania. Patrí im za to veľké poďakovanie. Za spoluprácu sme tiež vďační všetkým podporovateľom, donorom a aj takmer stovke ochotných dobrovoľníkov,” dodáva Cyril Korpesio, riaditeľ charity.

 

received_495240541122907 Dom pokojnej staroby v Lipanoch

received_474965410095775Hospic sv. Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

received_2980329532192821Charitnný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach

received_525431201392768Dom pokojnej staroby v Košiciach