Aktuality

Čo máme nové?

27. mar 2020

Zoznam aktualít

V Komunitných centrách vznikajú bavlnené rúška

Vzhľadom na mimoriadne udalosti aj v našich službách pociťujeme nedostatok ochranných prostriedkov. Preto inicitívne vyrábame vlastné ochranné rúška, aby sme chránili nielen seba, ale aj okolie.

20. mar 2020

Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita pomáha ľuďom bez domova aj v čase prísnych opatrení

V tejto náročnej situácii Charita rozdáva ľuďom bez domova suché potravinové balíčky spoločne s poučením a výzvou na dodržiavanie hygieny. Náramkom chceme zmapovať počet ľudí žijúcich na ulici.

20. mar 2020

Hospic Matky Terezy

Ochranné rúšky si vyrábame aj sami

Vzhľadom na mimoriadne udalosti aj v našich službách pociťujeme nedostatok ochranných prostriedkov. Preto inicitívne vyrábame vlastné ochranné rúška, aby sme chránili nielen seba, ale aj okolie.

17. mar 2020

Zoznam aktualít

Na situáciu ohrozenia koronavírusom COVID-19 reaguje aj Slovenská katolícka charita

V Slovenskej katolíckej charite prostredníctvom zamestnancov poskytuje služby aj najviac ohrozenej skupine - seniorom, citlivo vnímame súčasnú situáciu verejného ohrozenia. Šírenie koronavírusu nás stavia najmä pred otázku, ako v tejto dobe čo najlepšie plniť svoje poslanie.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František

16. mar 2020

Zoznam aktualít

Arcidiecézna charita Košice zodpovedne reaguje na preventívne opatrenia

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 Arcidiecézna charita Košice zodpovedne pristupuje k preventívnym opatreniam a rešpektuje všetky oficiálne nariadenia a odporúčania

História a patrón Charitného domu sv. Alžbety

História Charitný dom sv. Alžbety v Košiciach začal svoju históriu písať v […]

6. mar 2020

Hospic Matky Terezy

Zamestnanci hospicu sa duchovne pripravili na slávenie Veľkej noci

Celodennou duchovnou obnovou počas pôstneho obdobia sa zamestnanci Hospicu Matky Terezy pripravili na slávenie tajomstva Veľkej noci. Začiatkom marca pod vedením sr. Miroslavy Lukčíkovej, CJ rozjímali na tému „Láska je...“

5. mar 2020

Hospic Matky Terezy

Konferencia „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“

XII. Medzinárodná vedecká konferencia: Hospic - moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia. Hlavnou témou konferencie je podpora a rozvoj činnosti hospicu ako moderného zdravotníckeho zariadenia.