Aktuality

Čo máme nové?

5. mar 2020

Hospic Matky Terezy

Konferencia „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“

XII. Medzinárodná vedecká konferencia: Hospic - moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia. Hlavnou témou konferencie je podpora a rozvoj činnosti hospicu ako moderného zdravotníckeho zariadenia.

3. mar 2020

Zoznam aktualít

Charitný dom vo Vranove pomáha stáť mladým mužom na vlastných nohách

Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou pomáha naštartovať život mladým mužov už 24 rokov. Počas svojej existencie prešli bránami tohto charitného domu desiatky chlapcov a mužov.

3. mar 2020

Zoznam aktualít

Naši seniori si uplatnili svoje volebné právo

Možnosť voliť v parlamentných voľbách využili aj prijímatelia z Domova pokojnej staroby F. Majocha Veľký Šariš. Do prenosnej volebnej schránky vhodila svoj volebný lístok desiatka seniorov.

28. feb 2020

Zoznam aktualít

„Chariťáci“ na Hrebienku

Naši prijímatelia spoločne so zamestnancami Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach za snehom vycestovali do Tatier. Okrem snehu si vychutnali aj iné tatranské atrakcie.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František

27. feb 2020

Hospic Matky Terezy

Výstava fotografií „Hospic v obrazoch“ aj v Michalovciach

Prvý hospic na Slovensku pokračuje s unikátnou výstavou fotografií "Hospic v obrazoch" do Michaloviec.  Takouto formou môžu návštevníci výstavy nahliadnuť do života Hospicu Matky Terezy.

20. feb 2020

Zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu 2020

Arcidiecézna charita Košice sa snaží vo všetkých svojich zariadeniach poskytovať súcit a pomoc iným. Vďaka výnosom zo zbierok v chrámoch môžeme spoločne s veriacimi zlepšovať životné podmienky núdznym.

15. feb 2020

Zoznam aktualít

Národný týždeň manželstva v Charite

Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh. My sme sa niektorých zamestnancov Arcidiecéznej charity Košice opýtali, čo pre nich osobne znamená manželstvo.

14. feb 2020

Zoznam aktualít

Mladí so zdravotným znevýhodnením v Snine mali svoj vlastný Valentínsky ples

Charitný dom sv. Štefana v Snine si pre všetkých mladých so zdravotným znevýhodnením pripravil Valentínsky ples. 13. februára 2020 po prvýkrát zažili deň plný noblesy, zábavy a výnimočných okamihov.