Aktuality

Čo máme nové?

Udržiavame zdravú kondíciu prijímateľov v seniorskom veku

Pre udržanie zdravej kondície a na podporu sociálneho kontaktu pripravujú sociálne pracovníčky v Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši podnetné aktivity, ktorými obohacujú voľný čas seniorov.

Návšteva ZOO v Košiciach bola pre predškolákov odmenou za celoročnú tvorivú prácu

Predškoláci navštevujúce Komunitné centrum v Stropkove sa v sprievode svojich mamičiek zúčastnili výletu do košickej zoologickej záhrady. Niektoré z detí a matiek boli po prvýkrát na výlete za hranicami svojho bydliska.

Svoju patrónku si vo Vojčiciach pripomenuli slávnosťou

Charitný dom sv. Edity Steinovej vo Vojčiciach si 10. augusta uctil svoju patrónku svätou omšou. V charitnej záhrade spoločne prijímatelia, zamestnanci a priatelia charitného zariadenia načerpali nielen duchovné posily.

V napredovaní detí z miestnej komunity v Stropkove napomáha činnosť Komunitného centra

V Komunitnom centre v Stropkove si pre rodiny s predškolákmi pripravili športové dopoludnie s názvom „Zahrajme sa spolu“. Prostredníctvom športových i zábavných hier utužili vzájomné vzťahy v komunite.

Podaná ruka je znamením: je bezprostredným znamením blízkosti, solidarity, lásky.

pápež František

Rodina ostala po požiari bez strechy nad hlavou. No nie bez pomoci charity

Rodinu z Pavloviec nad Uhom zasiahla tragédia, keď pri požiari svojho rodinného domu prišli o strechu nad hlavou. V ťažkej situácii pomohlo Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom aj vďaka podpore Nadácie EPH.

Komunitné centrum Lipany zorganizovalo turnaj v stolnom futbale

Turnaj v stolnom futbale v Komunitnom centre v Lipanoch bol skvelou aktivitou, ktorá prispela k podpore vzájomných vzťahov v komunite a sociálnej inklúzie mladých.

29. júl 2020

Krízové centrum

V mene mamičiek a detí ďakujeme za kočiare

Na výzvu podeliť sa a pomôcť mamičkám s deťmi z nášho Krízového centra v Košickej Novej Vsi reagovalo niekoľko darcov. Potrebné športové a klasické kočiare tak nájdu svojich nových majiteľov.

28. júl 2020

Pomáhame vďaka

Ženy potrebujú prijatie

Vďaka projektu "Zachráňme životy", ktorý realizujeme v spolupráci s Fórom života a Poradňou Femina, môžeme sprevádzať ženy pred aj po narodení bábätka.