Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame zmierňovať priepasť

Aktivity Komunitného centra v Sečovciach smerujú práve na podporu miestnej komunity. Odborní zamestnanci ponúkajú šancu deťom pracovať na sebe.

Ľudia bez domova si v Košiciach zmerali svoje športové zdatnosti

Začiatok mesiaca jún oslávili aj ľudia bez vlastného doma v Charitnom dome sv. Alžbety v Košiciach. Ľudia bez prístrešia, ktorí nachádzajú dočasný domov v tomto zariadení, si zmerali svoje športové zdatnosti a pochutnali na guláši.

Soňa Hlaváčová: „Mylná mienka, že človek bez domova je len ten, kto je špinavý, zapáchajúci a nechce sa mu pracovať, nám stavia do cesty mnoho prekážok“

Pri príležitosti Národného týždňa charity, ktorý prebieha v termíne od 30. mája do 5. júna sme sa rozprávali so PhDr. Soňou Hlaváčovou, PhD., vedúcou zariadení Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy Košice, ktorá získala Cenu mesta Košice za záslužnú prácu s ľuďmi bez domova.

O tom, čo môže priniesť spolupráca farnosti a charity

Arcidiecézna charita Košice v meste Snina pôsobí veľa rokov a je neoddeliteľnou súčasťou života Cirkvi. Pracovníci charity dobre poznajú situáciu v meste a vedia komu a ako pomôcť. Príkladom je úzka spolupráca Denného stacionára Snina a farnosti.  

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František

2. jún 2020

Zoznam aktualít

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove pomáhal mladým vyplniť čas v izolácii

Novú formu práce s prijímateľmi sociálnych služieb si vyskúšali počas pandémie aj v Charitnom dome sv. Rafaela v Sabinove. S mladými so zdravotným znevýhodnením komunikujú zamestnanci prostredníctvom sociálnych sietí.

Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením v Snine oslavujú svoj deň na diaľku

V Charitnom dome sv. Štefana v Snine oslavujú Deň detí na diaľku. Zamestnanci sa so svojimi mladými so zdravotným znevýhodnením spojili prostredníctvom online nástrojov. Inšpiratívne videá, pracovné úlohy a kreatívne cvičenia uľahčovali celé obdobie uzatvorenia domova sociálnych služieb počas šírenia nového koronavírusu.

1. jún 2020

Zoznam aktualít

Otvárame 11-ročník obľúbenej zbierky školských pomôcok

V období od 1.júna do 15. septembra môžete prispievať darovaním nových i použitých, no stále funkčných školských pomôcok, ale aj elektroniky, a tak pomáhať žiakom zo sociálne slabých rodín, detských domovov či krízových zariadení.

Tablet od srdca

Videohovory, ktoré spoja stovky klientov, najmä seniorov v zariadeniach sociálnych služieb s ich rodinami a blízkymi v čase karantény, umožní unikátny projekt darovaných tabletov. V projekte „Tablet od srdca“