Aktuality

Čo máme nové?

15. feb 2020

Zoznam aktualít

Národný týždeň manželstva v Charite

Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh. My sme sa niektorých zamestnancov Arcidiecéznej charity Košice opýtali, čo pre nich osobne znamená manželstvo.

14. feb 2020

Zoznam aktualít

Mladí so zdravotným znevýhodnením v Snine mali svoj vlastný Valentínsky ples

Charitný dom sv. Štefana v Snine si pre všetkých mladých so zdravotným znevýhodnením pripravil Valentínsky ples. 13. februára 2020 po prvýkrát zažili deň plný noblesy, zábavy a výnimočných okamihov.

12. feb 2020

Zoznam aktualít

Ples chudobných pre ľudí bez domova a v núdzi

Pre ľudí v núdzi, bez domova a rodiny bez vlastného prístrešia si v Košiciach po prvýkrát pripravili Ples chudobných. Hotel Centrum sa v sobotu 15. februára 2020 od 16.00 hodiny zaplní približne 200 hosťami.

10. feb 2020

Pomáhame vďaka

Materská škola Zupková rozvíja u detí cit pre solidaritu

Úprimne ďakujeme Materskej škole Zupková za zrealizovanie zbierky trvanlivých potravín pre Charitný dom sv. Alžbety. Aj takto učíme detí solidarite a pomoci iným.

Chudobný, ktorý odo mňa žiada láska, ma privádza rovno k Bohu.

pápež František

7. feb 2020

Zoznam aktualít

Fašiangový karneval spojený s oslavou polročných vysvedčení

Aj v Komunitnom centre v Sečovciach oslávili obdobie fašiang poriadnym karnevalom. Deti a mladí sa predviedli v originálnych vlastnoručne vyrobených maskách.

6. feb 2020

Aktuality

Fašiangový karneval v Komunitnom centre v Pavlovciach

Veselý smiech a dobrá nálada sa niesla Komunitným centrom v Pavlovciach nad Uhom už od skorého rána. Pre deti a rodičov si pripravili začiatkom februára fašiangový karneval.

1. feb 2020

Projekty

Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

V roku 2020 Arcidiecézna charita Košice - Komunitné centrum Stropkov sa úspešne zapojila do realizácie národného projektu s názvom Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

30. jan 2020

Aktuality

Vaše 2 % dokážu meniť životy

Arcidiecézna charita Košice sa uchádza o vašu podporu a dôveru prostredníctvom darovania 2 % z daní z príjmu. Váš dar dokáže meniť životy.