Aktuality

Čo máme nové?

Charitný bazár oblečenia v Pavlovciach nad Uhom

Takmer 40 klientov Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom obohatilo svoj šatník o nové kúsky oblečenia. Na charitnom bazári oblečenia sme dali novú šancu až 17 vreciam šatstva.

23. jún 2020

Krízové centrum

Kurz varenia pre ženy v núdzi

Ženy z Krízového centra pre matky s deťmi sa zúčastnili v zariadení KURZU VARENIA. Objavovali nové chute a učili sa novým schopnostiam.

19. jún 2020

Pomáhame vďaka

Tesco pomôže ľuďom v núdzi, organizuje mimoriadnu potravinovú zbierku

Tým, ktorí to teraz najviac potrebujú, pomôže Tesco spoločne so zákazníkmi ešte viac, a to zorganizovaním mimoriadnej letnej potravinovej zbierky. Zákazníci môžu počas 10 týždňov darovať trvanlivé potraviny.

18. jún 2020

Krízové centrum

Deťom od srdca

Rozmanité ľudské príbehy, ktoré prežívajú matky a ich deti v Krízovom centre môžeme spoločne zmeniť k lepšiemu. Momentálne v zariadení nachádza dočasný domov 29 matiek a 64 detí. Aby sme im mohli podávať pomocnú ruku a pomohli im postaviť sa na vlastné nohy, potrebujeme teraz aj vašu pomoc.

Božia veľkorysá vďačnosť berie do úvahy aj najmenšie gesto lásky a služby, ktoré dostali naši bratia a sestry.

pápež František

16. jún 2020

Krízové centrum

Operácia vianočné dieťa

Deti z Krízového centra v Košickej Novej Vsi sa aktívne zapojili do iniciatívy "Operácia vianočné dieťa". Od začiatku roka sa deti pravidelne stretávali a prostredníctvom katechéz, lekcií a biblických príbehov sa učili o láske Pána Ježiša a o veľkej Božej rodine.

15. jún 2020

Pomáhame vďaka

Dobré srdce pomáha

Vďaka štedrosti darcov zbierky Dobré srdce pomáha, ktorú zastrešuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, dopĺňame potrebné ochranné prostriedky. Aj keď situácia s pandémiou sa postupne uvoľňuje, v rámci sociálnych služieb ostávame naďalej opatrní a pripravení.

15. jún 2020

ADOS

Škoda Auto Slovensko nám poskytla auto zdarma

Arcidiecézna charita Košice si vyzdvihla nového pomocníka, automobil Škoda Rapid. Na mesiac nám ju zapožičala firma na prenájom automobilov Europcar v Košiciach Airport vďaka solidárnej výzve Škoda Auto Slovensko.

9. jún 2020

Aktuality

Skúška

Facebook Youtube Instagram autor: Pavel Hanšut