Aktuality

Čo máme nové?

9. júl 2024

Krízové centrum

Doučovanie a mentoring formujú budúcnosť detí v krízovom centre

Krízové centrum pre matky s deťmi pozitívne hodnotí uplynulý školský rok, počas ktorého prebiehalo doučovanie a mentoring detí v priestoroch charitného centra. Vďaka oddanosti 10 pravidelných dobrovoľníkov bolo individuálne doučovaných 22 detí. Doučovanie zohráva kľúčovú úlohu v prekonávaní školských výziev a budovaní sebavedomia detí.

8. júl 2024

Zoznam aktualít

Upozornenie pre verejnosť

Prosíme vás, aby ste boli opatrní pri investičných rozhodnutiach a dôkladne si overili zdroj všetkých informácií, ktoré dostanete.

2. júl 2024

Domy pokojnej staroby

Ako spirituálne hodnoty pomáhajú seniorom zvládať výzvy starnutia

V Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši si plne uvedomujeme dôležitosť napĺňania duchovných potrieb našich zverencov. Preto sme letné obdobie odštartovali výletom, ktorý prepojil vieru, históriu, chutné jedlo a spoločenstvo, čím sme vytvorili nezabudnuteľný zážitok.

video-voluntier

ZBIERKA NA CHARITU

Do života tisícoch núdznych denne vstupuje Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Svoju činnosť môže realizovať aj vďaka pravidelným zbierkam na charitu a štedrosti veriacich. Jesenná zbierka na charitu je príležitosťou preukázať lásku a starostlivosť o druhých. Darované finančné prostriedky pomôžu prostredníctvom charitných služieb tým, ktorí sa cítia opustení a bezmocní. Môžu znamenať jedlo pre hladného, spoločnosť pre opusteného, strechu nad hlavou pre človeka bez domova, ošetrenie pre chorého, opora pre umierajúceho, ale aj nádej a povzbudenie pre tých, ktorí sa ocitli v tme. Aj vďaka milodaru sa darca stáva nástrojom Božieho milosrdenstva tým, že sa symbolicky dotkne utrpenia núdznych vlastnými rukami a slzami súcitu.

dostupné bývanie BÝVAJ S CHARITOU

Ľudia potrebujú uspokojiť svoje základné životné potreby ako je bezpečný domov, aby boli schopní pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dopady problémov duševného zdravia. Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt Bývaj s charitou. Vďaka nemu zabezpečí 14 podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.