Aktuality

Čo máme nové?

7. jún 2023

Zoznam aktualít

Druhá distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

Ľudia v náročných životných situáciách potrebujú podporu i pomoc. Charita je jedným z distribučných partnerov potravinových a hygienických balíčkov pre príjemcov v hmotnej núdzi.

29. máj 2023

Komunitné centrá

Rómky zo Stropkova si opäť zmerali svoje futbalové zručnosti

Koncom mesiaca máj sa v Stropkove uskutočnil v poradí 2. ročník ženského futbalového turnaja. Futbal organizovaný Komunitným centrom Stropkov prepojil rómske komunity a zlepšil medziľudské vzťahy.

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove si pripomína 10. výročie svojho vzniku

Charitný dom sv. Rafaela v Sabinove si pripomenul 10. výročie spustenia prevádzky zariadenia. Pri tejto príležitosti si 22. mája v priestoroch Koncertnej sály Centra Na korze pripravili slávnostnú prezentáciu.

video-voluntier

ZBIERKA NA CHARITU

PANI KATARÍNA: CHARITA JE MOJOU PÔRODNICOU, KDE SOM SA DRUHÝKRÁT NARODILA „V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici som bývala tri roky. Bola som tam šťastná, aj keď začiatky boli veľmi náročné. Mala som určitý problém a spadnúť na samé dno je pomerne ľahké. Tiež som kedysi mala všetko a prišla som o to. V Charitnom dome ma naučili žiť tak, ako sa má. Jeden deň ste na ulici a zrazu máte strechu nad hlavou. Pracovníci vás učia postupne pokračovať ďalej. Hľadať si prácu, v mojom prípade získať deti a napredovať. Keby som neprišla na košickú charitu v tej chvíli, keď mi bolo najhoršie, dnes by som tu už možno ani nebola. Sama som dôkaz toho, že vďaka charite som prežila. Dokonca charita ma neopustila a dnes je mojim zamestnávateľom. Pracujem už 8 rokov v Dome pokojnej staroby v Košiciach,“ vraví pani Katarína, bývala prijímateľka Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach.

dostupné bývanie BÝVAJ S CHARITOU

Ľudia potrebujú uspokojiť svoje základné životné potreby ako je bezpečný domov, aby boli schopní pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dopady problémov duševného zdravia. Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt Bývaj s charitou. Vďaka nemu zabezpečí 14 podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.