Aktuality

Čo máme nové?

Košická charita futbalom prekonávala predsudky voči ľuďom bez domova

Usporiadali sme 14. ročník charitatívneho futbalového turnaja s názvom Odkopnime predsudky – futbal spája. Pravidelný turnaj aj tento raz prispel k prekonávaniu predsudkov prostredníctvom športu a spojil rôzne komunity. V úvode podujatia v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach nastúpili pri sebe bývali prvoligoví košickí futbalisti a ľudia bez domova, ktorí našli pomoc v službách charity. Putovný pohár si nakoniec odnieslo víťazné družstvo, ktoré tvorili členovia Okresného riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

18. aug 2023

Krízové centrum

Zabezpečenie základného štandardu bývania pre ľudí bez domova vďaka Nadácii Volkswagen

V rámci programu Podpora krízových centier Nadácie Volkswagen Slovakia sme mohli skvalitniť poskytované služby v Krízovom centre pre matky s deťmi. Finančnú podporu vo výške 3 500 eur sme využili na materiálne vybavenie niektorých izieb, ktoré využívajú matky s deťmi ako dočasný domov.

Herkulove slávnosti v Snine obohatili tancom a spevom mladí z charitného domu

Nové podujatie Herkulove slávnosti pri Sninskom kaštieli prilákal mnohých návštevníkov. Na podujatí svoj talent ukázali aj mladí so zdravotným znevýhodnením, ktorým sa venujeme v Charitnom dome sv. Štefana.

video-voluntier

ZBIERKA NA CHARITU

PANI KATARÍNA: CHARITA JE MOJOU PÔRODNICOU, KDE SOM SA DRUHÝKRÁT NARODILA „V Charitnom dome sv. Alžbety na Bosákovej ulici som bývala tri roky. Bola som tam šťastná, aj keď začiatky boli veľmi náročné. Mala som určitý problém a spadnúť na samé dno je pomerne ľahké. Tiež som kedysi mala všetko a prišla som o to. V Charitnom dome ma naučili žiť tak, ako sa má. Jeden deň ste na ulici a zrazu máte strechu nad hlavou. Pracovníci vás učia postupne pokračovať ďalej. Hľadať si prácu, v mojom prípade získať deti a napredovať. Keby som neprišla na košickú charitu v tej chvíli, keď mi bolo najhoršie, dnes by som tu už možno ani nebola. Sama som dôkaz toho, že vďaka charite som prežila. Dokonca charita ma neopustila a dnes je mojim zamestnávateľom. Pracujem už 8 rokov v Dome pokojnej staroby v Košiciach,“ vraví pani Katarína, bývala prijímateľka Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach.

dostupné bývanie BÝVAJ S CHARITOU

Ľudia potrebujú uspokojiť svoje základné životné potreby ako je bezpečný domov, aby boli schopní pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dopady problémov duševného zdravia. Arcidiecézna charita Košice realizuje projekt Bývaj s charitou. Vďaka nemu zabezpečí 14 podnájmov vybraným klientom v rámci košického a prešovského kraja.