Aktuality

Čo máme nové?

Výstava fotografií “Hospic v obrazoch” aj v Michalovciach

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 27. februára 2020 | kategória: Hospic Matky Terezy

Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi pokračuje s unikátnou výstavou fotografií „Hospic v obrazoch“ do Michaloviec. Takouto formou môžu návštevníci výstavy nahliadnuť do života prvého hospicu na Slovensku. Vernisážou 24. februára 2020 sa výstava v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach slávnostne otvorila a pre verejnosť je k dispozícii do 6. marca 2020.

Putovnú fotografickú výstavu otvorila operná speváčka Milena Banejová s klavírnym sprievodom Aleny Sailerovej. Následne sa prihovoril Bohuš Čepiga, vedúci hospicu, ktorý priblížil zámer fotografickej výstavy – ukázať starostlivosť a opateru o pacientov v dvoch rovinách. Fotografie autorky Kataríny Klimekovej zachytávajú pacienta, nevyliečiteľne chorého alebo zomierajúceho človeka s nádejou a túžbou v srdci. Na strane druhej prinášajú pohľad na odborný, láskavý a svedomitý personál. Súčasťou tzv. hospicového dňa bol krátky film a odborná prednáška o filozofii, funkciách aj napĺňaní hospicového poslania prostredníctvom odborného personálu.

 

Fotografická-výstava-„Hospic-v-obrazoch“-putovala-do-Michaloviec-2

Súbežne sa otvorila aj ďalšia výstava „Kresťanské symboly vo fotoobrazoch“ od známeho fotografa Mikuláša Jacečka. V aktuálnom pôstnom období pohľad na vystavené fotografie umocňuje prípravu na veľkonočné obdobie i vytvára priestor na hľadanie odpovedí na otázky: „Kto som? Kam kráčam?“ Výstava sa realizuje na základe spolupráce s Domom Matice slovenskej Michalovce a Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach.

Otvorenie-vernisáže5

Otvorenie-vernisáže1

Otvorenie-vernisáže4

„Hospic v obrazoch“ bola po prvýkrát uvedená na akademickej pôde Prešovskej univerzity, kde sa tešila obrovskému záujmu odbornej i laickej verejnosti. Približuje filozofiu hospicovej starostlivosti a upozorňuje na nedostatok zariadení zameraných na paliatívnu starostlivosť. V mesiaci november boli fotografie vystavené v priestoroch galérie Poľsko-slovenského domu v Bardejove.