Aktuality

Čo máme nové?

V Dome pokojnej staroby vo Veľkom Šariši sú seniori aktívni

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 30. júna 2020 | kategória: Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Prijímatelia v seniorskom veku chcú prežívať aktívne starnutie. V Dome pokojnej staroby – Diecézny kňazský domov F. Majocha vo Veľkom Šariši preto ponúkame prijímateľom rozmanité pohybové aktivity, ktoré prispôsobujeme ich zdravotnému stavu. Pravidelný pohyb nielen udržuje telo vo vitalite, ale spomaľuje proces starnutia a utužuje medziľudské vzťahy.

Prínosy záhradníctva sú pre seniorov hojné
  • Práca v záhrade zvyšuje duševné i fyzické zdravie seniorov. Núti seniorov precvičovať si svoje telo ale aj myseľ. Keďže krásny vonkajší priestor areálu zariadenia umožňuje vypestovať si svoje vlastné plody, do prác zapájame aj našich prijímateľov. Veľká záhrada a políčko umožňuje, aby sa seniori realizovali a rozvíjali nielen pracovné zručnosti, ale aj motoriku. Vďaka fyzicky nenáročným úkonom, pobytu na čerstvom vzduchu a radosti z výsledkov vlastnej práce sú seniori nielen zdravší, ale aj vitálnejší. Je to dobrá príležitosť precvičovania fyzický síl a zapojenia seniorov do komunity.

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-1_zmenšene

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-3_zmensene

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-6_zmensene

Hrami utužujeme našu malú komunitu
  • Človeče nehnevaj sa, pexeso alebo kartové hry sú spríjemnením voľného času našich seniorov. Aktivitami cibria svoju myseľ a precvičujú pamäť. Rovnako prehlbujú medziľudské vzťahy a obohacujú sa navzájom. 

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-8

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-11_zmensene

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-9

Cvičenie s úsmevom
  • Cvičenie nielen zlepšuje rovnováhu a dodáva sily seniorom, ale pomáha, aby život bol zdravší a dlhší. Vďaka tomu sa seniori cítia istejší a sebavedomejší pri chôdzi alebo iných úkonoch. Sociálne pracovníčky v zariadení zapájajú seniorov do nenáročných pohybových aktivít.

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-4_zmensene

V-Dome-pokojnej-staroby-vo-Veľkom-Šariši-sú-seniori-aktívni-7

„Všetko je prepojené: Starostlivosť o náš vlastný život a naše vzťahy k prírode sú neoddeliteľnou od bratstva, spravodlivosti a vernosti vo vzťahu k druhým.“
pápež František
Laudato Si