Jarná zbierka
na charitu

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom … Čítať ďalej Jarná zbierka
na charitu