Aktuality

Čo máme nové?

Vedúca opatrovateľského úseku – Vojčice

pridal: Silvia Hrabčáková | dátum: 22. júna 2020 | kategória: Pracovné ponuky

Miesto práce
Charitný dom sv. Edity Steinovej,               Školská ulica 396/27, VOJČICE

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Mzdové podmienky
od 950 eur/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • organizuje, riadi, plánuje a zodpovedá za prácu na opatrovateľskom úseku,
 • zodpovedá za poskytnutú odbornú činnosť a pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb, 
 • spolupracuje s lekármi pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti pri prijímateľov sociálnych služieb, plánuje vyšetrenia, rozhoduje o postupoch a spôsoboch riešenia zdravotných problémov prijímateľov, zodpovedá za systém zabezpečovania predpisov liekov, zdravotníckych pomôcok a potrieb pre prijímateľov, 
 • zodpovedá za poskytnutie informácií záujemcom, prijímateľom a pri komunikácii s rodinou, kontroluje písomnú dokumentáciu opatrovateľského úseku a zdravotnú dokumentáciu prijímateľov, 
 • pripravuje mesačný rozpis služieb, spracováva mesačnú evidenciu dochádzky zamestnancov opatrovateľského úseku, 
 • asistuje pri odborných lekárskych zákrokoch a vyšetreniach, meria a monitoruje vitálne funkcie klientov, podáva injekcie a predpísané liečivá klientom, odoberá vzorky biologického materiálu.
Požiadavky na zamestnanca
 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore sestra, ošetrovateľstvo
 • vodičské oprávnenie skupiny B,
 • osobnostné predpoklady a zručnosti: komunikácia; organizovanie a plánovanie práce; empatia; ochota pomáhať; spoľahlivosť; vnútorná stabilita.
Ďalšie zamestnanecké výhody
 • týždeň dovolenky navyše,
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii s možnosťou naplnenia duchovných potrieb.
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
 • 15. júl 2020
KONTAKTNÁ OSOBA
Svetlana Semančáková
0901 911 268